Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ajoneuvojen järjestelmät

VTT:n ratkaisuilla kehitetään itsenäisempiä ajoneuvoja.

Kehitämme ajoneuvovalmistajille erilaisia kuljettajaa avustavia järjestelmiä, jotka helpottavat ajamista ja parantavat liikenneturvallisuutta.

Tällaisia ovat esimerkiksi navigointijärjestelmät, erikoisanturiratkaisut kuten MEMS sekä autoteollisuuden käyttöön suunniteltu energian keräysjärjestelmä.

VTT:n innovaatioilla parannetaan risteysturvallisuutta esimerkiksi sensorifuusion ja monimutkaisen tiedonkäsittelyn avulla. Vankan tieteellisen osaamisensa ja kattavien verkostojensa avulla VTT visioi tulevaisuuden ratkaisuja jo tänään.

Antureista pilottisovelluksiin

Osaamisemme kattaa lähes kaikki ajoneuvoissa hyödynnettävät tieto- ja viestintätekniikan osa-alueet yksittäisistä antureista ja niistä saatavan tiedon käsittelymenetelmistä ajoneuvojen tiedonsiirtoväyliin sekä monimutkaisiin navigaatio- ja ohjausratkaisuihin.

Hyödynnämme kattavaa ihminen-kone-käyttöliittymien osaamistamme ajoneuvosuunnittelussa. Osaamisemme kattaa myös ajoneuvojen yhdistämisen kalustonhallinta- ja liikennejärjestelmiin. Tarjoamme lisäksi pilotointi- ja testauspalveluita.

Ajoneuvo on tieto- ja viestintätekniikan kannalta haasteellinen sovellusympäristö, sillä asettaa erityisiä vaatimuksia laiteratkaisujen kestävyydelle, toimivuudelle sekä kustannustehokkuudelle. Näin ollen ajoneuvon turvallisuuteen välittömästi vaikuttavien sulautettujen ohjelmistoratkaisujen on oltava tehokkaita ja huolella testattuja. VTT:ltä löytyy laadukkaaseen tutkimus- ja kehitystyöhön soveltuva tutkimusympäristö.

VTT on kehittänyt pitkäaikaisessa yhteistyössä eurooppalaisten ajoneuvo-, työkonevalmistajien ja näiden alihankkijoiden sekä muiden alan yritysten kanssa useita huippuluokan ratkaisuja, kuten kitkan reaaliaikaista tunnistamista ja ajoneuvojen (V2V) sekä ajoneuvojen ja tieinfrastruktuurin (V2I) välistä tiedonsiirtoa.


Lisätietoja

Pertti Peussa
Johtava tutkija
020 722 3601

Jukka Laitinen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3637

Lisätietoja

Pertti Peussa
Johtava tutkija
020 722 3601

Jukka Laitinen
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 3637

Katso myös

    Projekteja