Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Laskennallinen tuotekehitys ja tutkimus

Asiantuntijamme ovat laskentatyökalujen ja -menetelmien pioneereja Suomessa.

VTT tukee laskennallista tuotekehitysketjua kokonaisuudessaan. Teemme mallinnusta ja simulointia, tuemme asiakkaan omaa tuotekehitystä sekä tarjoamme kokeellista tutkimusta ja mittauksia. Toteutamme myös erilaisten menetelmien ja mallien validointia sekä verifiointia.

Mekaanisten järjestelmien fysikaaliset ongelmat 

Mallinnuksessa ja simuloinnissa tyypilliset tehtävänannot liittyvät mekaanisten järjestelmien dynamiikkaan, tärinään ja sen hallintaan, komponenttien ja osien vahvuus- ja lujuusanalyyseihin sekä näiden ilmiöiden fysiikkaan liittyviin ongelmiin. Asiantuntijamme hallitsevat myös aktiivisesti hallitut ja sähkömekaaniset järjestelmät sekä virtausten ja rakenteiden vuorovaikutuksen.

Erään asiakkaan tapauksessa käytimme topologiseksi optimoinniksi kutsuttua menetelmää, ja sen ansiosta tutkimuksen kohteena olleen rakenteen jäykkyys lisääntyi kahdeksalla prosentilla ilman, että tiettyihin kuormitustapauksiin liittyvää painoa jouduttiin lisäämään. Rakenteen väsymislujuus kasvoi myös, koska rakenteen mekaaniselle jännitykselle alttiista osista voitiin jättää hitsisaumat pois.

Uraauurtavaa työtä laskentamenetelmien kehityksessä

Huomattavimpia vahvuuksiamme ovat virtuaaliprototypointiin ja mittauksiin liittyvät korkealaatuiset palvelut. VTT:n koetiloja voidaan käyttää komponentteja koskevan tiedon jalostamiseen sekä komponenttimallien tai kokonaisten järjestelmämallien verifiointiin ja validointiin. Tällä tavoin voimme taata, että käytetyt mallit ovat luotettavia ja teollisiin käyttötarkoituksiin riittävän tarkkoja.

Käytämme alan uusimpia kaupallisia sekä avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia laskentatyökaluja. Yrityksen sisällä kehitettyä koodia, skriptejä ja suuritehoisia tietokonejärjestelmiä käytetään tapauksissa, jotka edellyttävät tavanomaista tasoa ylittäviä ominaisuuksia. 

Laaja kokemuksemme monimutkaisten ja -alaisten järjestelmien mallinnuksesta sekä simuloinneista perustuu omaan tutkimukseemme, ja pitkään yhteistyöhön teollisuuden johtavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokemuksemme avulla pystymme takaamaan nopeat ja tehokkaat ratkaisut asiakkaidemme ongelmiin.