Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuulivoima

Erityisesti kylmien alueiden tuulivoimateknologioissa ja tuulivoiman sähköjärjestelmävaikutusten hallinnassa olemme ylivoimainen yhteistyökumppani.

Tarjoamme asiakkaillemme yli 20 vuoden kokemuksella niin tuulivoimaan liittyvää tutkimusta kuin myös liiketoimintamahdollisuuksia. Ennakoimme tuulivoimamarkkinoita sekä luomme uusia palveluita ja teknologisia ratkaisuja, jotta kumppaneidemme kilpailukyky säilyy hyvänä myös tulevaisuudessa.

Teknisiä ratkaisuja kylmien olosuhteiden tuulivoimaloihin

Jään kertyminen tuulivoimaloiden lapoihin voi aiheuttaa toimijoille merkittäviä kustannuksia. VTT:n kehittämällä lapalämmitysteknologialla niitä voidaan pienentää. Meillä on kokemusta ja erityisosaamista jään kertymisen sekä tuotantotappioiden mallinnuksesta.

Vahvuuksiimme kuuluu tuulen mittaukseen ja tuulivoimaloihin liittyvät teknologiat sekä mallinnukset kylmissä ja haastavissa olosuhteissa, kuten rannikoilla, merillä ja tuntureilla. Arktiset tuulivoimalat sekä niiden rakenneosien simulointi ja mallinnus ovat keskeisessä osassa toimintaamme.

Mallinnus- ja kehitystyötämme tukevat VTT:n monipuoliset laboratorio- ja kenttäkoetilat. Jäätävän tuulen tunnelissa testaamme tuulivoimaloiden instrumentointia sekä teemme suorituskyvyn mittauksia. Meiltä onnistuvat myös tuulivoimaloiden suorituskyvyn ja kuormitusten mittaukset kenttäolosuhteissa.

Vaihtoehtoja tuulivoiman sähköjärjestelmävaikutusten hallintaan

Tuulivoimatuotannon vaihtelevuus sekä ennusvirheet lisäävät energiatasapainon ylläpitämisen kustannuksia sähköjärjestelmissä. Sähkömarkkinamallimme avulla voimme määrittää kustannustehokkaimmat ratkaisut tulevaisuuden sähköjärjestelmiin.

Tutkimme tuulivoiman lyhyen aikavälin ennusteiden kehittämistä sekä tarjoamme voimalakohtaisia kuukausi- ja vuositason tuotantotilastoja, jotka sisältävät tietoa käytettävyydestä ja tuotantoindekseistä. Toteutamme lisäksi sähköverkkoon liittämisen yhteydessä vaadittuja verkkoonliityntätarkasteluja ja -mallinnuksia konsultointityönä, esimerkiksi PSS®E-ohjelmistolla.

Teemme tutkimusyhteistyötä kansainvälisen energiajärjestön IEA:n puitteissa, ja koordinoimme tutkimusta kylmien alueiden tuulivoiman (Task 19) sekä tuulivoiman järjestelmävaikutusten osalta (Task 25). VTT on osallistunut EU-projekteihin, kuten REserviceS ja TradeWind sekä olemme olleet mukana Pohjoismaisissa hankkeissa kuten OffshoreDC, IceWind ja TopNano. VTT on aktiivinen tuulivoimastandardien, kuten IEC 61400-1, päivittämisessä.


Lisätietoja

Geert-Jan Bluemink
Tutkimustiimin päällikkö
020 722 2139

Matti Paljakka
Asiakaspäällikkö
020 722 6423