Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Langattomat anturiverkot ja sulautetut laitteet teollisuuden tarpeisiin

Korvaamme työkoneiden hankalat kaapelit uusimmilla langattomilla teknologioilla, jotta asiakkaamme saavat tuntuvia säästöjä aikaiseksi.

VTT:llä on vuosikymmenen kokemus langattomien anturiverkkojen tutkimuksesta, minkä lisäksi asiantuntijamme tekevät aktiivista yhteistyötä johtavien työkonevalmistajien kanssa. Kehitämme energiaomavaraisia sulautettuja järjestelmiä, jotka mittaavat ja välittävät tietoa langattomasti. Asiakkaamme säästyvät paristojen vaihdoilta sekä hankalilta, huoltoa vaativilta signaali- ja jännitekaapeloinneilta.

Työkoneet voidaan varustaa entistä helpommin itsenäisillä, energiaomavaraisilla antureilla ja toimilaitteilla. Niiden ansioista koneiden työkiertoja voidaan automatisoida, ja energiankulutusta vähentää. Olemme kehittäneet esimerkiksi antureiden alustaksi pienikokoisen ja vähän energiaa kuluttavan mittausmoduulin VTT Noden, joka saa käyttämänsä energian esimerkiksi valosta, värähtelystä tai sähkö- ja magneettikentistä.

Tekes-hankkeessa VAMMA tutkimme langattoman sensoriverkon käyttöä kaivosteollisuuden prosessikasan sisäisten olosuhteiden valvonnassa. Ratkaisu, jonka toimivuuden myös käytännössä osoitimme, mahdollistaa prosessin kannalta oleellisten, aiemmin hyvin vaikeasti mitattavien suureiden jatkuvan seurannan sekä prosessin optimoinnin.

Ultra Wide Band -teknologia tarjoaa nopeaa datansiirtoa ja paikannusta ilman häiriöitä

Olemme viimeisen viiden vuoden ajan tutkineet ja räätälöineet menestyksekkäästi Ultra Wide Band (UWB) -radioteknologiaa teolliseen käyttöön. Sen lisäksi, että energiatehokas UWB ei häiritse traditionaalista radiokommunikaatiota, se ei myöskään itse häiriinny näistä. UWB:n lisäksi hallitsemme lyhyen ja keskipitkän kantaman teknologioita, kuten Bluetooth Low Energy, Zigbee ja 868 MHz:in taajuudella toimiva radioteknologia.

Radiotaajuista etätunnistusta (RFID) käytämme esimerkiksi kulunvalvonnassa. NFC-tekniikka puolestaan mahdollistaa esimerkiksi sen, että joukkoliikenteen käyttäjät voivat etälukutoiminnon avulla nopeuttaa mobiilipalvelun käyttöä, tarkistaa reaaliaikaisesti pysäkin aikataulun tai vaikka käynnistää kännykkälipun tilauksen.

Vahvuutena työkoneympäristöjen langattomat järjestelmät

Olemme mukana FIMECC Oy:n strategisen huippuosaamisen keskittymässä SHOKissa, ja osallistumme esimerkiksi InterSync- ja EFFIMA-projekteihin. EU:n Eurostars -hankkeessa PRESTEGE olemme mukana luomassa kaukolämpöverkon langatonta ja energiaomavaraista kunnonvalvontaa.

Asiakkaamme ovat pääosin kaivos- ja metsäteollisuuden työkonevalmistajia, mutta käyttämiämme teknologioita voidaan soveltaa myös esimerkiksi terveydenhuoltoon ja urheiluun.


Lisätietoja

Timo Lehikoinen
Tutkimustiimin päällikkö
040 351 4868

Esko Strömmer
Erikoistutkija
040 546 0121

Lisätietoja

Timo Lehikoinen
Tutkimustiimin päällikkö
040 351 4868

Esko Strömmer
Erikoistutkija
040 546 0121