Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Teknologia- ja innovaatiostrategia

VTT suuntaa tutkimuksensa kärjet alueille, joilla on tulossa isoja liiketoiminnan muutoksia tai teknologian murroksia. Strategisesti valituilla alueilla VTT kuuluu tutkimuksen kansainväliseen kärkeen.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi VTT on keskittänyt noin puolet strategisesta tutkimuksestaan kärki- ja innovaatio-ohjelmiin, joissa hyödynnetään VTT:n monitieteellistä ja moniteknologista osaamista. Tutkimuksen kärkiohjelmiin laaditaan liiketoimintasuunnitelmat, joilla varmistetaan ohjelmien innovaatiohakuisuus ja tulosten hyödynnettävyys..

Toimintatapana VTT jatkaa valitsemaansa tietä teknologian kehittäjästä aidoksi innovaatioiden kehittäjäksi. VTT:n hankekokonaisuuksissa teknologiakehitys, sovellukset ja liiketoimintamallien kehittäminen tapahtuvat rinnakkaisissa,  samanaikaisissa ja vuorovaikutteisissa projekteissa. Näin saamme tutkimuksen tulokset siirrettyä mahdollisimman nopeasti asiakkaidemme liiketoiminnaksi. VTT:llä on käytössään korkeatasoiset kansainväliset tutkimusverkostot, joiden kehittämiseen panostetaan jatkuvasti.

VTT osallistuu strategiastaan johdetuilla panostusalueilla tutkimuskonsortio-ohjelmiin. Niiden tiiviissä yhteistyöverkostoissa syntyy tutkimustuloksia asiakkaidemme innovaatioiden perustaksi. Näistä keskeisimpiä ovat EU:n puiteohjelmien hankkeet sekä Tekesin, Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) ja teollisuusallianssien ohjelmat. 

VTT:n tutkimusvisiota ohjaa kaksi suurta trendiä: digitalisoituminen ja kestävä kehitys. Tiedon digitalisoituminen ohjaa tieto- ja viestintäteknologian lisäksi kaikkien sen sovellusalueiden kehittymistä. Kestävä kehitys puolestaan edellyttää ympäristön huomioimista niin tuotteissa, palveluissa kuin valmistusprosesseissakin.


Lisätietoja

Anne-Christine Ritschkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546

Lisätietoja

Anne-Christine Ritschkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546

Katso myös