Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Terveyden ja ympäristön tietoteknologia

VTT:llä on mittava kokemus tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisestä terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön liittyvien ratkaisujen kehittämisessä. Olemme vuosien varrella luoneet vahvan ja laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston, mikä on tärkeä etu, sillä näiden alojen tutkimus on moni- ja poikkitieteellistä. Kansainvälisten resurssiemme ansiosta meiltä löytyy tutkimukseen kulloinkin tarvittavaa osaamista ja taitopohjaa.


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007

Potilastietojen louhinta

Tietojen louhinta on VTT:n ydinosaamista. Se käsittää louhinnan lisäksi biosignaalien ja lääketieteellisten kuvien analysoinnin, systeemilääketieteen sekä muita menetelmiä, jotka edistävät innovatiivisten ratkaisujen löytämistä ja kehittämistä sairauksien varhaiseen diagnosointiin ja tehokkaaseen hoitoon.

eTerveys ja terveydenhoidon mobiiliratkaisut

VTT:n kehittämät tietojärjestelmäinfrastruktuurit tukevat potilaita ja terveysalan ammattilaisia. Niiden avulla potilastiedot ja muut lääketieteelliset tiedot ovat aina käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä useampi VTT:n kehittämä ratkaisu sisältää myös mobiilikomponentteja, jotka lisäävät tietojen käytettävyyttä arkipäivässä.

Käyttäytymismuutosten hallinta

VTT:n ratkaisuilla potilaat voivat entistä oma-aloitteisemmin osallistua terveytensä ylläpitämiseen ja kroonisten sairauksien hoitamiseen. Monissa VTT:n kehittämissä sovelluksissa yhdistetään psykologisia interventiomenetelmiä ja erilaisia teknologioita hyödyntäviä itsepalvelutyökaluja.

 

Ympäristötietojen analysointi

VTT kehittää ratkaisuja ympäristön seurannan ja kestävän kehityksen tueksi. Tutkimuskohteita ovat satelliittikuviin pohjautuva kaukokartoitus, jäänavigointi, yhteisöpohjainen havainnointi ja ympäristötietojärjestelmät.