Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäät sähköverkkoteknologiat tulevat

Energiamarkkinoiden muutokset ja älykkäiden sähköverkkojen kehitys tulevat mullistamaan energian käytön ja tuotannon. VTT kehittää teknologioita, joiden avulla voidaan hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kehittämällä uusia tehokkaita, luotettavia ja turvallisia älykkäiden sähköverkkojen ICT-ratkaisuja VTT mahdollistaa uusiutuvan energian ja paikallisten energialähteiden liittämisen osaksi sähköverkkoja sekä sähkömarkkinoita.


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498

Älykkäiden sähköverkkojen hallinta

Tulevaisuuden sähköverkot ovat nykyistä hajatetumpia ja joustavampia. Tehokas energiajärjestelmien hallinta ja ohjaaminen edellyttää luotettavien telekommunikaatiojärjestelmien ja langattomien komponenttien käyttöä. VTT kehittää alalle uusia ratkaisuja hyödyntämällä kansainvälistä kaksisuuntaisen viestinnän huippuosaamistaan sensoriverkoissa ja M2M-komponenttien välisessä viestinnässä.

Älykkäiden sähköverkkojen simulointi

Älykkäille verkoille ei vielä ole olemassa aitoja testausympäristöjä, joissa voidaan kehittää parhaita käytäntöjä tai havaita mahdollisia pullonkauloja. VTT käyttää edistyneitä mallinnus- ja simulointityökaluja, joiden tarkkuus ja luotettavuus on todennettu erilaisissa vaativissa tilanteissa.

Älykkäiden sähköverkkojen uudet mahdollisuudet

Jatkossa uusia liiketoimintamalleja on lukuisia. VTT:n älykorttiteknologiaa voitaisiin esimerkiksi hyödyntää sähkö- tai hybridiautojen akkujen lataamisen maksamisessa etukäteen.