Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus

VTT on laaja-alainen biotekniikan, elintarviketeknologian, lääkekehityksen ja diagnostiikan osaaja.

Biotekniikassa keskitymme uusiutuvien luonnonvarojen käytön tehostamiseen ja kehitämme entsyymeihin ja solutehtaisiin perustuvia bioteknisiä prosesseja teollisten kemikaalien, biopolttoaineiden ja materiaalien tuotantoon. Suomen Akatemia on valinnut VTT:n Valkoisen Biotekniikan – Vihreän Kemian -kansallisen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2008 - 2013.

Elintarvike-, mallas- ja panimotutkimuksessa kehitämme teknologioita ja prosesseja, joilla synnytetään kuluttajien odotuksia vastaavia uudenlaisia tuotteita ja tuotekonsepteja. Uusien sovellusten perustana ovat VTT:n vahva raaka-ainetuntemus, entsyymien ja mikrobien monipuolinen hyödyntäminen prosessoinnissa, tuotteen laatuun vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja kuluttajien odotusten tunteminen. Uusia elintarvike- ja ravitsemusratkaisuja kehitetään mm. monitieteellisessä NUTRITECH-tutkimusohjelmassa.

Lääkekehityksessä panostamme prekliinisen tutkimusvaiheen palveluihin. Selvitämme lääkeaineiden molekyylitason toimintamekanismeja genomin laajuisilla solupohjaisilla tehoseulontamenetelmillä ja bioinformatiikan avulla. VTT:n tutkijoita työskentelee Suomen Akatemian Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikössä.

Diagnostiikkateollisuudelle kehitämme uusia vasta-aineita ja uuden sukupolven mittausmenetelmiä. VTT:n erityisosaamista ovat pienanalyyttien, kuten hormonien, huumeiden ja myrkkyjen, uudet mittausmenetelmät ja sensoritekniikat sekä kasviperäisten bioaktiivisten lääkeaihioiden seulonta. Lisäksi sovellamme systeemibiologian osaamistamme uusien lääkeainekohteiden löytämiseksi ja validoimiseksi sekä uusien merkittävien diagnostisten analyyttien kehittämiseksi.

Olemme kehittäneet uudenlaisia prosessianalyyttisiä menetelmiä, joilla voidaan tehostaa bioteknisiä prosesseja ja säästää kustannuksia Meillä on käytössämme mittavat kokeellisen toiminnan pilot-laitteistot. Lisäksi tarjoamme uusia pakkausratkaisuja, joissa käytetään kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja, väärennöksiä ehkäiseviä ominaisuuksia ja jotka ovat helppokäyttöisiä ja kuluttajaa houkuttelevia.


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Asiakasjohtaja
050 598 7516

Teknologiat ja osaamiset