Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kemialliset prosessit ja mallinnus

Mallinna yrityksesi kemianprosessit kehityksen kärkeen

Toisinaan ongelmia voidaan ratkoa kemiallisilla prosesseilla ja mallinnuksella. VTT:llä on yli 20 vuoden kokemus prosessimallien ja termodynamiikkaan perustuvien kemiallisten järjestelmämallien kehittämisestä. Autamme yritystäsi kehittämään ja optimoimaan kemiallisia konvertio- ja erotusprosesseja, jolloin raaka-aineiden ja energian kulutus vähenee, prosessin tehokkuus paranee ja mitattujen prosessiparametrien valvonta tehostuu. VTT voi esitellä vaihtoehtoisia kemiallisia prosesseja tai auttaa kehittämään uusia tuotteita ja prosesseja.

Palvelumme


Lisätietoja

Antero Laitinen
Key Account Manager
+358 50 563 4109

Laskennallinen kemia

VTT ratkaisee monimutkaisia teollisia ongelmia yhdistämällä kokeellisen tutkimustyön vaativaan teoreettiseen mallinnukseen. Tiedot kerätään laboratorioista ja analysointikäytännöistä, tai ne siirtyvät suoraan pilottiohjelmien ja prosessien mittauksista VTT:n kansainvälisesti tunnustettuihin ChemSheet®-prosessinmallinnusohjelmistoon ja KilnSimu-tutkimusohjelmistoon.
VTT on kehittänyt Constrained Free Energy (CFE) -tekniikan, joka lisää tärkeitä uusia ominaisuuksia monivaiheisen termodynaamisen prosessin mallinnukseen. Tekniikkaa sovelletaan kaupallisesti yli 15 maassa.

Prosessikonseptien teknistaloudellinen arviointi

Kemiallisia prosesseja suunnitellaan ja kehitetään monista syistä. Joskus halutaan valita kannattavin vaihtoehto useista prosessikonsepteista, joskus taas muutos yhden yksikön prosessissa aiheuttaa mikroskooppisen pieniä muutoksia, joita on analysoitava. Toisinaan tarkoituksena on yksinkertaisesti laatia arvio prosessin raaka-aine- ja energiakustannuksista. VTT vastaa näihin haasteisiin käyttämällä prosessien mallinnuksessa alan kehittyneimpiä malleja, jotka muodostavat perustan teknisille ja taloudellisille arvioille. Työkalut vaihtelevat laskentataulukkosovelluksista erittäin tarkkoihin prosessien mallinnusjärjestelmiin.  

Fraktiointi ja arvoaineiden talteenotto

VTT:llä on vahva asiantuntemus monien erilaisten biomassojen ominaisuuksien määrittämisestä ja niiden käsittelemisestä. Olemme kehittäneet erilaisia fraktiointitekniikoita, esimerkiksi kemiallisia, katalyyttien käyttöön perustuvia, entsyymien avulla tapahtuvia ja termokemiallisia prosesseja. Kehitämme lisäksi tekniikoita, joita tarvitaan fraktioitujen bioperustaisten komponenttien talteenotossa, puhdistuksessa ja jatkokäsittelyssä – ensin laboratoriossa ja sitten paikan päällä pilottiohjelmassa.

Arvoaineiden talteenotto tuotteesta on olennainen osa kaikkien kemiallisten prosessien kehitystyötä. Sillä on usein suuri taloudellinen merkitys koko arvoketjulle. Tällä osa-alueella VTT:llä on kokemusta tislauksesta, kiintoaines-neste- ja neste-nesteuutosprosesseista sekä faasin tasapainomittauksista.

Katalyysiprosessit

Katalyysiprosessien avulla muunnetaan raaka-aineita arvokkaiksi tuotteiksi. Esimerkiksi biomassa ja biomassaan perustuvat materiaalit voivat korvata petrokemikaaleista valmistetut materiaalit. Meillä VTT:ssä on käytössä alan teknisesti kehittyneimmät koe- ja mallinnustilat. Kehitämme katalyysiprosesseja laboratoriossa, koepöydillä tai pilottiprojekteissa sekä tuotamme monipuolisia tutkimuspalveluja.