Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistö- ja rakennusalalla on edessään mittavat haasteet toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa uudistamisessa. Laadun, tuottavuuden, sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja korjausrakentamisen kasvu sekä alan kansainvälistyminen ovat keskeisiä haasteita. VTT tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja alan eri toimijoille. Toimeksiantoihin haetaan parhaat resurssit VTT:n laajasta osaamispohjasta.

VTT tarjoaa kiinteistö- ja rakennusalan kehityspalvelut innovaatioprosessin eri vaiheisiin

  • Toimintaympäristön ja teknologiakehityksen ennakointipalvelut päätöksenteon tueksi.
  • Aluerakentamisen, vaatimusten hallinnan, energiatehokkuuden, hankintamenettelyiden toteutusmuotojen ja palvelumallien uudet konseptit sekä liiketoiminta- ja elinkaarimallit.
  • Tuote-, prosessi- ja järjestelmäkehitys, lähtökohtana uusien teknologioiden suomat mahdollisuudet, sisäilmasto, tuotemallit.
  • Testaus, laadunvalvonta ja sertifiointipalvelut menetelmien ja tuotteiden kelpoisuuden takaamiseksi.

Kiinteistöt ja rakentaminen – toimialan palveluissa hyödynnetään koko VTT:n ja sen kumppaneiden osaamiset. Esimerkkeinä osaamisista ovat liiketoimintaympäristö, verkottuneet liiketoimintamallit, tiedonhallinta, materiaalitutkimus, riskienhallinta ja turvallisuus sekä innovaatio-osaaminen.


Lisätietoja

Harri Airaksinen
Asiakasjohtaja
020 722 3020

Teknologiat ja osaamiset