Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennusmateriaalit ja -tuotteet sekä rakenteet

VTT tarjoaa rakennustuotteiden ja -materiaalien sekä rakenteiden tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluja. Palvelumme nopeuttavat uusien teknologioiden käyttöönottoa ja tukevat yritysten kilpailukykyä. Palvelumme kattavat tutkimuksen ja kehityksen eri vaiheet alkaen markkinoiden ennakoinnista ja kilpailukykytutkimuksista teknologian ja tuotteiden kehitykseen.

VTT:n tutkimus- ja kehityspalvelut tähtäävät uusien tai uudistettujen materiaalien ja tuotteiden kokonaistoimivuuden ja kilpailukykyisyyden kehittämiseen ja varmistamiseen. Teknisten ominaisuuksien ohella palvelumme ottavat huomioon myös taloudellisuus-, käytettävyys- ja ekotehokkuusnäkökulmat. Tuoteteknologian palvelumme käsittävät materiaalien ja tuotteiden valmistuksen sekä niihin liittyvät työmaatekniikat.

Palveluihimme kuuluvat rakennusmateriaalit, tuotteet, rakenteet ja rakennusjärjestelmät. Tutkittavia materiaaleja ovat teolliset ja luonnonmateriaalit, kuten asfaltti-, betoni-, kiviaines-, puu-, metalli-, muovi-, metalli- sekä komposiittimateriaalit ja niistä valmistetut rakennustuotteet ja rakenteet. Tutkimme ja varmennamme materiaalien, tuotteiden ja rakenteiden kemialliset, fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet luotettavilla menettelytavoilla. Laadunvarmistus on osa toimintaamme. Palveluvalikoimamme sisältää niin kokonaisvaltaiset kehitystehtävät kuin yksittäisten ominaisuuksien tutkimukset.

Palvelumme auttavat hallitsemaan myös ratkaisujen pitkäaikaisen toimivuuden. Suojaus-, pinnoitus- ja korjausmenetelmien kehitys on osa toimintaamme. Materiaalitehokkuuden palvelut kattavat uusien tai kierrätettyjen materiaalien käytön sekä ratkaisut, joilla edistetään luonnonvarojen säästöä ja ekologisen jalanjäljen pienentämistä.

Esimerkkejä rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sekä rakenteiden tutkimus- ja kehityspalveluistamme

 • mikrorakenteen ja materiaaliominaisuuksien mallinnus ja simulointi
 • rakenteellisen ja rakennusfysikaalisen toimivuuden varmentaminen
 • paloturvallisuuden varmentaminen kokeellisin ja laskennallisin menetelmin
 • tuotteiden ja tuotejärjestelmien riskiarvioinnit
 • rakentamisen suunnittelu- ja ohjausmenetelmien taustaselvitykset
 • materiaalien ja tuotteiden elinkaaren aikaisen toimivuuden ja käyttöiän varmentaminen
 • rakentamisen teknologioiden kehitys
 • rakentamisen ja rakennustuotteiden ympäristövaikutukset
 • täyden mittakaavan kokeelliset tutkimus- ja varmennusmenetelmät
 • dynaamisten rasitusten ja niiden vaikutusten mittaukset ja monitorointi
 • ydinvoimalarakenteiden turvallisuusselvitykset
 • tuotekehityshankkeet, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa


Lisätietoja

Pekka Huovila
Asiakaspäällikkö
020 722 5903

Lisätietoja

Pekka Huovila
Asiakaspäällikkö
020 722 5903