Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energiatehokkaat ratkaisut

Tarjoamme asiakkaillemme energia- ja ekotehokkaaseen rakentamiseen, uuteen teknologiaan ja uusiin liiketoimintamalleihin liittyviä kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja kehityspalveluita. Palvelumme kattavat valtakunnan tason, yksittäisten tuotteiden tai toimintojen sekä käyttötottumusten tarkastelut.

Palvelujamme käytetään sekä päätöksenteon että konseptien ja ratkaisujen kehittämisen tukena. Palvelujemme tavoitteena on pienentää rakennusten, tuotteiden, palvelujen tai prosessien energian tarve asetetulle tavoitetasolle ja tuottaa tarvittava energia tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä energiaratkaisulla.

Rakennusten energiatehokkuus perustuu hyvin hallittuun rakennusten ulkovaipan ja talotekniikan kokonaisratkaisuun sekä rakennusten oikeaan käyttöön. Hallituilla ratkaisuilla on mahdollista päästä turvallisesti nolla- tai plusenergiatalojen tasolle myös pohjoisessa ilmastossa.

VTT:n tarjoama käsittää toimivien konseptien kehittämisen ja seurannan, jotka liittyvät rakennusten lämmitys-, viilennys-, vesihuolto-, ilmanvaihto-, ja rakennusautomaatiojärjestelmiin. Ratkaisujen toimivuutta voidaan tarkastella VTT Talo -simulointiympäristössä, joka kattaa rakennusfysiikan kaksi- ja kolmiulotteiset laskentamallit, virtaustekniset tarkastelut sekä kokonaisten rakennusten energiantarpeen ja -kulutuksen dynaamiset tarkastelut. Tilojen palvelukyky, sisäilman laatu sekä energia ja elinkaaritalous ovat keskeisiä energiatehokkaiden ratkaisujen kehityskriteereitä.

Kuva. Pietarsaaren IEA5-talo yhdistää rakennuksen ulkovaipan, talotekniikan ja rakennukseen integroidun hajautetun energiantuotannon ratkaisut. Talon energiankulutus on vain neljännes tavanomaisen talon kulutukseen verrattuna.


Lisätietoja

Jari Shemeikka
Erikoistutkija, tiimin vetäjä
020 722 4921

Lisätietoja

Jari Shemeikka
Erikoistutkija, tiimin vetäjä
020 722 4921