Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kiinteistöjen ja tilojen toimivuus ja palvelukyky sekä elinkaaren hallinta

Tarjoamme asiakkaillemme monipuolista osaamista ja laaja-alaisia palveluja kiinteistöjen ja tilojen toimivuuden ja palvelukyvyn sekä elinkaaren hallinnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Osaamisemme ja palvelumme liittyvät asiakasvaatimusten hallintaan, kiinteistöjen ja tilojen toimivuuteen, tilojen käytön tehokkuuteen ja lisäarvon tuottoon sekä kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnonhallintaan niiden koko elinkaaren aikana.

Toimitilat ovat yrityksille ja organisaatioille merkittävä strateginen resurssi. Toimivat ja tarpeen mukaan joustavat korkeatasoiset tilat tukevat työntekoa ja parantavat yritysten liiketoiminnan tuottavuutta.

Kiinteistöjen ja tilojen toimivuus perustuu asiakasvaatimuksista lähtevään elinkaarisuunnitteluun. Lähtökohtana on toimivuusajattelu, johon VTT tarjoaa menettelyjä ja työkaluja. Näiden avulla rakennuksen käyttäjien vaatimukset saadaan selville ja voidaan tuottaa menettelyt vaatimusten todentamiseen.

Tuotamme uusimpaan teknologiaan perustuvia ratkaisuja kiinteistöjohtamiseen, käyttöön, ylläpitoon ja korjaamiseen. Ratkaisujemme avulla asiakkaamme voivat varmistaa, että yksittäinen kiinteistö tai kiinteistöportfolio on käyttökelpoinen, toimiva, energiatehokas ja tuottava koko elinkaarensa ajan optimaalisin kustannuksin.

Palveleva kiinteistöliiketoiminta tukeutuu entistä enemmän tiedonhallinnan monipuolisiin ratkaisuihin ja tietomallien hyödyntämiseen. Hyödynnämme ICT-teknologiaa ja erityisesti mobiili-IT:n uusimpia sovelluksia kiinteistöliiketoiminnan kehittämis- ja tuottavuuden parantamishankkeissamme.

Olemassa olevan rakennuskannan uudistaminen, ylläpito ja sopeuttaminen tuleviin tarpeisiin on teknisesti haastavaa. Uudet, asiakas ja käyttäjälähtöiset korjaamisrakentamisen ratkaisumme parantavat rakennus- ja suunnitteluprosessien nopeutta, häiriöttömyyttä ja kustannustehokkuutta.

VTT on myös kehittänyt monipuolisia ratkaisuja olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja siten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Näin haasteiden ratkaisemisessa VTT:n monialainen osaaminen on keskeinen seikka.

Tarkastelemme kiinteistöjä kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon koko liiketoimintaketjun: suunnittelun ja rakentamisen, käytön ja ylläpidon sekä omistuksen ja rahoituksen. Ratkaisujemme perustana ovat laajat kansainväliset verkostot sekä aktiivinen osallistuminen globaaliin tutkimus- ja kehitystoimintaan. Asiakasprojekteissamme siirrämme näistä kertynyttä tietoa ja osaamista tehokkaasti yritysten hyödyksi.


Lisätietoja

Johanna Kuusisto
Asiakaspäällikkö
020 722 6299

Lisätietoja

Johanna Kuusisto
Asiakaspäällikkö
020 722 6299