Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennusalan ennakointipalvelut

VTT tarjoaa puolueettomasti ja riippumattomasti tehtyjä rakentamisen sekä tilatarpeiden kysynnän ja tarjonnan sekä teknologioiden ennakointipalveluja. Palvelujen avulla yritykset ja julkinen sektori pystyvät tarttumaan mahdollisuuksiin sekä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja hallitsemaan riskit.

Ennakointipalvelujen tarjoama lähtee asiakkaidemme tarpeista. Kohdemaina ovat Suomi sekä verkostojen kautta Länsi- ja Itä-Eurooppa (EUROCONSTRUCT), Aasia, USA ja globaalit rakennusmarkkinat. Viime vuosina kiinnostuksen kohteina ovat olleet mm. Venäjä ja Baltia. Suomalaisten yritysten ohella näistä markkinoista ovat olleet kiinnostuneita myös ulkomaiset kiinteistö- ja rakennusalan toimijat.

Ennakointitutkimus voi kohdistua määriin, resursseihin, hintoihin ja kustannuksiin, kilpailukykyyn, teknologioiden yleistymiseen tai muutosten vaikutusten tutkimiseen. Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Yksinkertaisimmillaan kysymys on strategia- tai operatiivisen päätöksenteon tueksi tarvittavasta tiedosta, laajimmillaan kiinteistö- ja rakennusalan (esimerkiksi infra, korjaus, talotekniikka, rakennuskoneet) tulevaisuutta, uhkia ja mahdollisuuksia luotaavasta syvällisestä tutkimuksesta.

Teemme ennakointitutkimusta yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Näin varmistamme uuden tiedon tuomat hyödyt asiakkaidemme liiketoimintaan. Monet toimijat tukeutuvat päätöksenteossaan systemaattiseen ennakointiyhteistyöhön VTT:n kanssa.

VTT on kehittänyt menetelmiä, malleja ja muita työkaluja ennakointitutkimukseen 1970-luvulta lähtien. Eri toimialojen ja teknologioiden syvällinen tuntemus sekä yhteistyö eri asiakassektoreiden kanssa mahdollistaa haastavienkin ennakointihankkeiden toteuttamisen.

Suurin osa VTT:n ennakointipalveluista on yrityksille tehtäviä luottamuksellisia toimeksiantoja. Julkisia projekteja ovat olleet mm. Asuntojen tarve vuoteen 2025, Korjausrakentamisen tulevaisuus ja ns. roadmap-hankkeet.


Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja, johtava tutkija
020 722 3404

Terttu Vainio, erikoistutkija
Erikoistutkija
020 722 3419

Markku Riihimäki
Erikoistutkija, tiimin vetäjä
020 722 3453

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja, johtava tutkija
020 722 3404

Terttu Vainio, erikoistutkija
Erikoistutkija
020 722 3419

Markku Riihimäki
Erikoistutkija, tiimin vetäjä
020 722 3453