Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Projektiliiketoiminnan, rakentamisen ja kiinteistönpidon prosessit ja tiedonhallinta

Rakennusten ja rakennetun ympäristön suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito ajatellaan kasvavassa määrin prosesseina, joita on tarve kehittää mm. tavoitteiden, sisällön ja tiedonhallinnan osalta. Sekä uudis- että korjausrakentamisen tiedonhallinta perustuu tulevaisuudessa rakennusten ja rakenteiden integroituun tiedonhallintaan ja tietomalleihin. Näitä hyödynnetään rakennushankkeiden ja kiinteistöliiketoiminnan kaikissa vaiheissa toiminnallisten vaatimusten asetannasta ja hankesuunnittelusta ylläpitoon ja käyttöön.

VTT tarjoaa kiinteistö-, suunnittelu-, rakennus- ja infra-alan prosessien ja tiedonhallinnan kehittämiseen tutkimus- ja kehityspalveluja sekä luottamuksellisia asiakasratkaisuja:

  • Uudet, mm. asiakaslähtöiset liiketoimintakonseptit ja niiden edellyttämät prosessimuutokset
  • Prosessien ja tiedonhallinnan strategisten tavoitteiden asetanta ja toteutus
  • Hankeprosessien kehittäminen ja hankemuotojen vakioiminen eri näkökulmista
  • Sopimusmallit ja toteutusmuodot
  • Tuotannon suunnittelu ja rakentamisen toimintaketjut
  • Tuotannon ja valmistuksen menetelmät ja toimintaprosessit
  • Riskien ja työturvallisuuden hallinta
  • Kiinteistön ylläpito- ja käyttöprosessien kehittäminen
  • Uusien teknologioiden hyödyntäminen prosessien uudistamisessa ja ohjauksessa. Näitä ovat mm. BIM (Building Information Modelling)-toimintaprosessit ja jatkosovellukset yrityksissä sekä projektien tiedonhallintaprosesseissa.

Prosessien kehittämiseen voidaan valita asiakaslähtöisesti useita näkökulmia. Näitä ovat esimerkiksi ekotehokkuus, tuottavuus, toimitusnopeus, kustannustehokkuus, tuotteen elinkaaren hallinta, riskien hallinta, työturvallisuus, laadunhallinta, asiakaspalvelu tai tiedonhallinta.

Kehitämme yritysten ja hankkeiden prosesseja soveltamalla laatujohtamis-, lean- ja re-engineering periaatteita, arvoverkkotarkasteluja, prosessien mallinnusta ja simulointia sekä interaktiivisia ryhmätyöpajoja. 


Lisätietoja

Kalle Kähkönen
Johtava tutkija
020 722 4560

Veijo Nykänen
Asiakaspäällikkö, johtava tutkija
020 722 3415

Tarja Mäkeläinen
Tutkija, tiimin vetäjä
020 722 6912

Hannu Koski
Erikoistutkija, tiimin vetäjä
020 722 3411

Lisätietoja

Kalle Kähkönen
Johtava tutkija
020 722 4560

Veijo Nykänen
Asiakaspäällikkö, johtava tutkija
020 722 3415

Tarja Mäkeläinen
Tutkija, tiimin vetäjä
020 722 6912

Hannu Koski
Erikoistutkija, tiimin vetäjä
020 722 3411