Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Diagnostiikka, indikaattorit ja aktiivinen paperi

Diagnostiikka on tärkeä osa-alue modernissa lääketieteessä ja keskeisen tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. VTT tarjoaa palveluita koko terveydenhoidon diagnostiikan kehitykseen: biomarkkereiden tutkimukseen ja rekombinanttivasta-aineiden kehittämiseen, mikrofluidiikka-alustojen suunniteluun, optisten ja elektronisten lukijoiden kehittämiseen sekä uusien painettujen teknologioiden kustannustehokkaaseen massatuotantoon.

Painetun diagnostiikan edistysaskeleita biotieteissä

Terveydenhoidossa lääketieteellisen diagnostiikan tarpeisiin sopivien painettujen teknologioiden kehitys tukee innovointia myös biotieteissä. Ympäristönvalvontaprosessit helpottavat esimerkiksi tuotteiden tuoreuden osoittamista tai vieritestiratkaisujen (Point-of-Care, POC) laadunvalvontaa.

Mikrofluidiikka (nesteiden hallinta ja manipulointi geometrisesti rajatuissa mikrolaitteissa) on biotieteissä johtanut merkittäviin edistysaskeleisiin diagnostiikassa, bioterrorismin havaitsemisessa sekä lääkkeiden kehittämisessä. Mikrofluidiikka vähentää näillä aloilla näytemääriä ja nopeuttaa immunomääritystä. Muita hyötyjä saavutetaan miniatyyrisoinnin, integroinnin ja automaation ansiosta.

Painetut diagnostiikkatuotteet voivat esimerkiksi tehdä havaintoja ympäristöstä tai tuotteiden tuoreudesta. Tällaiset ominaisuudet ovat entistä tärkeimpiä kuluttajien turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi kaupungistumisen ja globalisaation yhä kiihtyessä. Lisääntyvä ympäristötietoisuus ja kohoavat materiaali- ja energiakustannukset edellyttävät jätemäärän välitöntä minimointia. Jätteitä voidaan vähentää parantamalla tuoretuotteiden käsittelyä sekä laadunvalvonnassa että käytössä.

Rullalta rullalle -painatus massatuotantoon ja nopeaan prototyyppikehitykseen

VTT:n asiantuntemus R2R-tuotannossa tukee diagnostisten tuotteiden kustannustehokasta valmistusta laajassa mittakaavassa. Se mahdollistaa myös entistä paremman testituotesuunnittelun, kuten monet tätä tuotantomenetelmää hyödyntävät prototyypit osoittavat.

Kustannussäästöjä saavutetaan materiaalikustannuksissa ja tuotantomenetelmissä. Esimerkiksi paperi on huomattavasti muita materiaaleja halvempaa, ja painatusprosessit ovat nykyisillä valmistusmenetelmillä selvästi nopeampia. Kustannussäästöt mahdollistavat kertakäyttöisten testien valmistamisen, mikä puolestaan tukee uusia tuote- ja prosessi-innovaatioita terveydenhuollon ja hyvinvoinnin saralla.

Painatusprosessien käyttö mahdollistaa lisäksi uudenlaisten diagnostiikkatuotteiden ja sensoreiden suunnittelun. Esimerkiksi näytteenotosta ja tulosten luennasta voidaan tehdä entistä helpompaa. Massatuotantopotentiaali ja suunnittelun monipuolisuus avaavat diagnostiikka-alalle uusia mahdollisuuksia aivan uusilla sovellusalueilla.

VTT:n tärkeimpiä diagnostiikka-alan palveluita ovat:

• mikrofluidiikkaa hyödyntävien laitteiden rullalta rullalle -valmistus ja prototypointi
• reagenssien painatus suoraan erilaisille edullisille alusaineille
• lukulaitteiden kehittäminen.