Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Elektroniikka

VTT on johtava pohjoiseurooppalainen soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka toimittaa kansainväliselle elektroniikkateollisuudelle korkealaatuisia tutkimus-, suunnittelu-, kehitys-, prototypointi- ja piensarjavalmistuspalveluita. Erityisosaamisemme perustuu kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, ensiluokkaiseen infrastruktuuriin sekä henkilöstön laaja-alaiseen kokemukseen. Ota yhteyttä. Keskustellaan yhdessä yrityksenne tarpeista.


Lisätietoja

Juha Palve
Asiakasjohtaja
020 722 2084

Mittausratkaisut

VTT toimittaa innovatiivisia monitieteellisiä mittaus-
ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin.

Painettu älykkyys

Painettu älykkyys mahdollistaa helppokäyttöisten ja toiminnalli-
suuksia sisältävien painotuotteiden valmistamisen suuressa mitta-
kaavassa kustannustehokkaasti. VTT:n innovaatiokeskus on painetun älykkyyden globaali edelläkävijä,
joka tarjoaa materiaalien muotoiluja rullalta rullalle -käsittelypalveluita komponenteille, järjestelmille ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Mikroteknologiaratkaisut ja -palvelut

Mikroteknologioiden avulla
älykkäitä laitteita voidaan hyödyntää
täysipainoisesti eri sovellusaloilla,
kuten kulutuselektroniikassa, autoteollisuudessa, energia-
teknologioissa ja terveyden-
hoidossa.