Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energia

Suomen energiajärjestelmässä on monia hyviä piirteitä. Maamme energiapolitiikka perustuu eri polttoaineiden, tuotantoteknologioiden ja energiajärjestelmien monipuoliseen käyttöön. Suomessa tuotetaan sähköä ydinvoimalla, vesivoimalla, maakaasulla, biopolttoaineilla, hiilellä, turpeella ja tuulivoimalla. Energian tehokas käyttö perustuu sähkön ja lämmön korkeahyötysuhteiseen, ominaisenergiankulutukseltaan alhaiseen ja vähäpäästöiseen yhteistuotantoon.

VTT tarjoaa tutkimus-, kehitys- ja koepalveluja, joiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden kilpailukykyä hyödyntämällä kestäviä, turvallisia ja tehokkaita energia-, prosessi- ja laitostekniikoita. VTT:n monipuolinen energiatutkimus kattaa tuotantomuodot ydinenergiasta uusiutuviin energiantuotantomuotoihin. Myös energiatalous, energian siirto, varastointi sekä tehokas energian käyttö ja päästöjen hallinta ovat olennainen osa tutkimustamme. Palvelumme ja osaamisemme kattavat kaikki energia-arvoketjuun kuuluvat toimijat.

VTT tutkii myös energiajärjestelmiä ja tukee energia-asioita koskevaa poliittista päätöksentekoa. VTT tarkastelee energia-asioita ja muun muassa päästökaupan vaikutuksia Suomen kansantalouteen niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä näkökulmasta.


Lisätietoja

Rauno Rintamaa
Asiakasjohtaja
020 722 6879

Teknologiat ja osaamiset