Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Polttokennojen tutkimus- ja kehitystyö

VTT:llä on kattava kokemus polttokennojen tutkimuksesta ja kehittämisestä sekä erilaisien käytännön ratkaisujen laatimisesta. VTT on osallistunut vuosien 1998–2009 aikana kymmeniin projekteihin, joilla on ollut kansallinen tai muualta Euroopasta saatu rahoitus. Laitos on osallistunut kuuteen EU-projektiin, polttokenno- ja vetyteknologia-alan yhteisen teknologia-aloitteen suunnitteluprosessiin sekä IEA:n polttokennosopimukseen liittyvään toimintaan. Näin VTT on luonut laajan kansallisen ja kansainvälisen kontaktiverkoston, joka tarjoaa mahdollisuuksia suurien kansainvälisien projektien ja teknologiavaihdon toteuttamiselle. VTT:llä on kokemusta myös suurien kansallisien ja muiden Euroopan maiden kanssa yhteistyössä toteutettujen verkostoprojektien koordinoinnista.

Asiakkaille toteutettavia töitä ovat muun muassa tietokonesimulaatiotyökalujen laatiminen, erilaisien prosessien simulointi sekä järjestelmien kehittämiseen liittyvä asiakastuki. Käytännön esimerkkejä: erittäin monimutkaisen polttokennojärjestelmän Apros-pohjaisen dynaamisen järjestelmämallin kehittäminen, erilaisien polttokennojärjestelmien komponenttien simulointi ja niiden lämpötilan, kestävyyden ja prosessiominaisuuksien tutkiminen, polttokennojärjestelmien ja -sovelluksien rakentamiseen liittyvä asiakastuki sekä asiantuntija-apu järjestelmänsuunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.

VTT pystyy tarjoamaan asiakkailleen kehitysalustan, mukaan lukien asiantuntevan henkilöstön, erilaisia laitteistoja testausta varten sekä tarvittavat mallinnustyökalut. Pääpainopiste on tutkimus- ja kehitystyössä sekä erilaisien demonstraatioiden järjestämisessä, mutta myös testauksia voidaan toteuttaa. Tarjontamme on esitetty seuraavassa taulukossa:


Lisätietoja

Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587

Lisätietoja

Matti Nieminen
Asiakaspäällikkö
020 722 6587