Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energiatekniikan materiaaliratkaisut, käyttö- ja kunnossapidon tutkimuspalvelut ja ratkaisut

Materiaalien ja rakenteiden ikääntyminen rajoittavat tuotantoyksiköiden teknistä ja taloudellista elinkaarta ja toimintaa. VTT:n ratkaisee tutkimuksillaan haasteita, joita tehokkuuteen, turvallisuuteen ja uusiin polttoaineisiin liittyvät tarpeet asettavat materiaaleille ja voimalaitosten elinkaaren hallinnalle. 

Myös suomalaisten laitosten erityispiirteet asettavat materiaaleille ja elinkaaren hallinnalle asettavat vaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi  yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) sekä bioperäisten polttoaineiden korkea osuus.

Ikääntyvien laitosten korkea luotettavuus ja tehokkuus kertovat VTT:n korkeatasoisesta osaamisesta ja yhteistyöstä teollisuuden kanssa. Suomen ydinvoimalaitosten jatkuva sijoittuminen kansainvälisen käytettävyysvertailun kärkisijoille on vahva näyttö suomalaisesta osaamisesta. Menestyksen perustaa on luotu VTT:n ja voimayhtiöiden pitkäjänteisellä ja saumattomalla yhteistyöllä.

VTT tarjoaa tutkimuspalveluja ja kehittynyttä teknologiaa käyttökunnon ja eliniän hallintaan sekä näitä tukevaan materiaalitutkimukseen. Tähän ovat käytettävissä VTT:n laaja-alaisen asiantuntemuksen ohella akkreditoidut kokeelliset valmiudet. Testauspalveluja käytetään myös standardien ja muiden säädösten vaatimuksenmukaisuuden tai muiden käyttöön hyväksymiseen liittyvien edellytysten arviointiin. VTT:n laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.

VTT tarjoaa asiakkailleen innovatiivista teknologiaa ja ratkaisuja sekä uusiin investointeihin että jo toiminnassa oleviin voimalaitoksiin. Kolmannes voimalaitosten elinkaaren hallintaa koskevista VTT:n tutkimuksista on suunnattu kansainvälisille markkinoille. Toimintaamme kuuluu sekä kohdekohtaisia että laaja-alaisia tutkimuspalveluja. Nämä kattavat kaikki voimalaitoksen elinkaaren hallinnan näkökulmat erityisesti seuraavilta alueilta:

Rakenteellinen luotettavuus

 • rakenneanalyysi ja suunnittelun varmistus
 • dynaaminen ja elastisplastinen analyysi
 • numeerinen analyysi, virtauslaskenta ja termohydrauliikka

Valmistus ja korjaustekniikka

 • valmistuksen toteutus ja laadunvarmistus
 • liittäminen ja pinnoitustekniikka
 • valmistuksen ja korjauksen vaikutus suorituskykyyn

Käyttökunnon ja eliniän monitorointi

 • käyttöolosuhteiden ja komponenttien monitorointi
 • rikkomaton aineenkoetus (NDE) ja riskitietoinen tarkastus
 • vauriotutkimukset ja vaurioiden estäminen

Materiaaalien käytettävyys ja elinikä

 • materiaalien karakterisointi käyttöolosuhteissa
 • materiaalin, vauriomekanismien ja vikojen vaikutukset käyttökuntoon ja elinikään


Lisätietoja

Pentti Kauppinen
Teknologiapäällikkö
020 722 6481

Lisätietoja

Pentti Kauppinen
Teknologiapäällikkö
020 722 6481