Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuulivoima

Tuulivoima on maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista sähköntuotannon aloista, ja sen käytön voidaan olettaa yleistyvän Suomessakin seuraavan vuosikymmenen aikana. Suomalaisella tuuliteknologialla on tärkeä asema globaalissa arvoketjussa. Tuulienergian nopea käyttöönotto ja tuulivoimaloiden koon kasvu vaatii tutkimus- ja kehitystyötä. Teknologisia haasteita ovat tuulivoiman integrointi energiajärjestelmään, voimalan koon kasvu sekä teknologian soveltaminen pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin.

Tuulivoiman tuotantoa koskeva tutkimus- ja kehitystyömme pitää sisällään tuulivoiman tuotannon arvioinnin ja esiselvitykset sekä tuulivoimamarkkinoiden ja teknologian ennakointia. Lisäksi kehitämme ja käytämme energiajärjestelmämalleja tuulivoiman sähköverkkojärjestelmävaikutusten arviointiin ja kustannusten minimointiin.

Kehitämme teknologiaa ja ratkaisuja kylmiin ilmasto-oloihin sekä tuulivoiman offshore-sovelluksia. Olemme kehittäneet monipuolista mallintamisosaamista, jonka avulla kykenemme mallintamaan tuulen matkan sähköksi. Kehitämme ratkaisuja, jotka mahdollistavat uusiin materiaaleihin perustuvien tuulivoimaloiden innovatiiviset hallintatoiminnot. Kehitystyötämme tukevat monipuoliset laboratorio- ja kenttäkoetilat.

Merkittäviä toimintojamme ovat mm. koe- ja mallinnustoiminta:

  • tuulivoiman integrointi energiajärjestelmään
  • tuulivoimalaitosten ja tuulipuistojen yhdistäminen verkkoon
  • tuulivoimalan kapasiteetti, käyttöikä ja dynamiikka
  • uudet komposiittimateriaaliratkaisut
  • offshore-tuuliteknologia, erityisesti jäätyvillä merialueilla
  • tuulimittausteknologia ja mallinnus kylmiin ilmasto-oloihin ja haastaviin maasto-olosuhteisiin
  • tuulivoimaloiden kenttätestaus, akkreditoidut suorituskyvyn mittaukset standardin IEC61400-12 mukaisesti


Lisätietoja

Esa Peltola
Asiakaspäällikkö
020 722 5790

Petteri Antikainen
Johtava tutkija
020 722 6764

Lisätietoja

Esa Peltola
Asiakaspäällikkö
020 722 5790

Petteri Antikainen
Johtava tutkija
020 722 6764