Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kalvointegrointi 3D laitteisiin

VTT:n painatukseen, pakkauksiin, polymeereihin, materiaaleihin ja elektroniikkaan liittyvä monitieteellinen asiantuntemus mahdollistaa älykkäiden järjestelmien tai polymeerikalvojen lisäämisen valettuihin järjestelmiin. Kalvointegrointi 3D-laitteisiin tarkoittaa painettujen rullien viimeistelyä 3D-prototyyppejä ja tuotteita varten.

Rullasta tuotteeseen

VTT parantaa älykkäissä sensoreissa ja funktionaalisissa 3D-rakenteissa käytettäviä integrointiteknologioita. Prosesseillamme voidaan kehittää kustannustehokkaita, konformaalisia ja helposti koottavia tuotteita. VTT painaa sähköjohtoja ja toiminnallisia komponentteja polymeerikalvoihin sekä kokoaa puolijohdekomponentteja kalvoille. Näitä voidaan kehittää edelleen ja luoda konformaalisia tuoterakenteita. Toimenpiteitä voivat olla kalvojen lisääminen ruisku-, reaktio- tai muottivalettuihin kelmuihin halutulla polymeeri- tai epoksimateriaalilla. Kalvojen esimuotoilu lämmön ja paineen avulla ennen valua parantaa niiden konformaalisuutta 3D-muovirakenteessa. Sovellusalueita ovat esim. valaistus, sensorit, näytöt ja käyttöliittymät.

Uusien vapaamuotoisten, integroitujen älykkäiden objektien valmistus

Polymeerikalvojen integrointiteknologia mahdollistaa uudenlaisten innovaatioiden kehittämisen asiakkaiden tuotteisiin. VTT:n prototyyppitoteutus ja -testaus tukee yrityksen tuoteinnovointia. Asiakkaat voivat todentaa todellisia tuotekustannuksia tai rakenteiden ja kehityksen kustannuksia tuotannon käynnistysvaiheessa.

VTT:n palvelut:

  • monitieteellinen järjestelmäsuunnittelu
  • optiikkasimulointi, jossa hyödynnetään ammattiohjelmistoja (esim. Zemax) sekä ruiskuvalun ohjelmistosimulointityökaluja (esim. Moldex3D)
  • upotettujen laitteiden ja komponenttien lämpösimulointi Flothermin avulla
  • käsittely- ja karakterisointilaitteet, mukaan lukien kolme R2R-painokonetta, Lauffer Pressen RLKV 25/1 -kuumalaminaattori, optinen Wyko 3300NT -profilometri, puolijohteiden lämpötilan T3tester-mittauslaite sekä valaistusmittauslaboratorio.

VTT kehittää parhaillaan uutta pilot-tuotantolinjaa, joka otetaan käyttöön vuonna 2012.