Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Metsäteollisuus

VTT toimii metsäteollisuuden tutkimus- ja kehityskumppanina. Palvelumme kattavat metsäteollisuuden koko toimintakentän raaka-aineiden jalostuksesta aina lopputuotteiden kehittämiseen saakka:

  • Mekaaninen puunjalostus
  • Massan ja paperin valmistus
  • Jatkojalostus ja painaminen
  • Koneet, laitteet, mittaus ja automaatiojärjestelmät
  • Metsäkemia
  • Ympäristö
  • Energian käyttö
  • Tuotannon kokonaishallinta

Nykyprosessien tehostaminen ja tuotteiden ominaisuuksien parantaminen ovat tutkimusalueita, joilla VTT voi tukea olemassa olevien tuotantolaitosten kilpailukykyä. Autamme asiakkaitamme kehittämään myös täysin uusia tuotteita, menetelmiä tai prosesseja vahvaa erityisosaamistamme soveltaen.

VTT tarjoaa metsäteollisuuden käyttöön paitsi asiantuntemusta, myös ainutlaatuiset kokeelliset laboratorio- ja pilot-tason tutkimusympäristöt sekä uusimmat mittaus- ja analyysimenetelmät. Erityisiä vahvuuksiamme ovat vaativa kokeellinen osaaminen erilaisissa tutkimusympäristöissä ja tehdasolosuhteissa sekä tätä tukeva mallinnus ja simulointi.

Erityispiirteemme tutkimuskumppanina on kattava poikkitieteellinen osaaminen. Hyviä esimerkkejä monipuoliseen osaamiseemme perustuvista sovelluksista ovat kehittyneet paperinvalmistuksen yksikköprosessit, paperin ja kartongin laserleikkaus ja älykkäät painotuotteet. Voit tutustua VTT:n eri osaamisalueisiin alla olevista linkeistä.

VTT painottaa tutkimuksessaan puupohjaisten luonnonvarojen kestävää käyttöä ja puhdasta ympäristöä. Uskomme, että metsäteollisuuden tulevaisuuden kilpailukyky pohjautuu luontoa säästäviin tehokkaisiin prosesseihin sekä eri teknologioita uudella tavalla yhdistelemällä syntyviin uusiin tuotteisiin, materiaaleihin, prosesseihin, menetelmiin ja liiketoimintamalleihin.


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Vice President
020 722 7466

Teknologiat ja osaamiset