Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Materiaaliteknologiaa biofokuksella

Biomateriaalit ovat vastaus maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen tarpeeseen. VTT:n tutkimus tukee tätä trendiä kehittämällä mm. pakkausmateriaaleja sekä biopohjaisia kemikaaleja metsäbiomassasta ja maatalouden sivuvirroista. Käyttämämme polymerointi- ja modifiointiteknologiat voidaan lisäksi yhdistää nanokomponenttiteknologioihin, jolloin sovellusmahdollisuudet ovat vieläkin runsaammat.


Lisätietoja

John Kettle
Asiakaspäällikkö
+358 40 593 6013

Puupohjaiset komponentit ja biokemikaalit

Eri teknologioilla voidaan erottaa moninaisia komponentteja joko suoraan elävistä puista (kumia, pihkaa, hartsia jne.) tai sellu- ja paperiprosessien virroista (ligniiniä, hemiselluloosaa ja selluloosaa sekä niiden johdannaisia). Niitä voidaan käyttää monin tavoin, esimerkiksi kemiallisissa, bioteknisissä ja lääkealan prosesseissa ja tuotteissa.

Nano- ja mikrokuidut

Nanosellun avulla voidaan luoda aivan uusia kuitutuotteita, joiden ominaisuuksia ei voida saavuttaa perinteisillä raaka-aineilla. Ylivertaisten tuoteominaisuuksien lisäksi nanosellu edistää paperin ja kartongin valmistuksen materiaali-, vesi- ja energiatehokkuutta.

Biopolymeerit

Biopolymeereistä voidaan tehdä mm. liimoja, päällysteitä ja pigmenttejä. Niitä voidaan muotoilla pursottamalla ja ruiskuvalamalla. VTT:n tarjoamiin palveluihin kuuluu luonnonpolymeerien, kuten tärkkelyksen, selluloosan ja puukuitujen, muokkaaminen ja toiminnallistaminen

.

Komposiittiraaka-aineet eli yhdistelmämateriaalit

Puuaineksen ja muiden luonnonkuitujen yhdistäminen polymeeri- ja muovinprosessoinnin kanssa luo uusia, kiintoisia markkina-mahdollisuuksia biokomposiiteille ja luonnonkuitukomposiiteille. Niiden moniin sovellusalueisiin kuuluvat esimerkiksi astiat, kalusteet sekä autojen osat.

.

Biopolttoaineet ja energia jakeet

Biomassan hyödyntämisen alalla VTT:n palveluihin kuuluvat integroitu lämmön- ja sähköntuotanto sekä biopolttoaineiden prosessointi ja valmistus. Biomassaa ja jätettä muunnetaan energiaksi kehittyneiden poltto-, kaasutus- ja pyrolyysitekniikoiden avulla.

.