Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäät liiketoimintakonseptit

Metsäteollisuus ja sen arvoketjut tarvitsevat uudenlaisia liikatoimintakonsepteja pysyäkseen kilpailukykyisinä bioekonomian uudella aikakaudella. Kun uutta liiketoimintaa luodaan, on otettava samanaikaisesti huomioon niin asiakkaiden tarpeet, tuotteet ja palvelut kuin myös raaka-aineet, energia ja prosessit. VTT tarjoaa asiakkailleen osaamisensa ja työkalut tämän moniosaisen kokonaisuuden hallitsemiseen.


Lisätietoja

Tuomas Mustonen
Vice Preseident
020 722 7466

Puukuidun uudet käyttökohteet

Puukuitu on monipuolisuudessaan ja kestävyydessään todellinen tulevaisuuden materiaali. Kuitujen ja kuitutuotteiden ominaisuuksia voidaan räätälöidä uusien teknologioiden avulla myös kokonaan uusiin käyttötarkoituksiin. Näin voidaan korvata myös uusiutumattomia raaka-aineita. VTT auttaa löytämään mahdollisuudet.

Vuorovaikutteinen painotuote ja pakkaus

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy, kun painotuotteesta ja pakkauksesta tehdään interaktiivisia kanavia kuluttajan ja brändin omistajan välille. Hybridimediaa ja lisätyn todellisuuden teknologioita hyödyntämällä voidaan rakentaa uusia ja houkuttelevia tuote- ja palvelukonsepteja.

Käyttäjäkeskeinen tuotekonseptin suunnittelu

Uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet on tärkeää sovittaa käyttäjän tarpeisiin. Kun kuluttaja osallistuu kehitystyöhön alusta asti, tuotteella on entistä paremmat mahdollisuudet menestyä markkinoilla. Sille voidaan jopa löytää aivan uusia käyttökohteita. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on yksi VTT:n tarjoamista palveluista.

Biojalostamokonseptit

Menestyksekkäässä biojalostamokonseptissa optimoidaan raaka-aineiden saatavuus, tuotevaatimukset sekä sivuvirtojen hyödyntäminen, ja ne toteutetaan parhaiten soveltuvilla teknologioilla. VTT tarjoaa palvelua ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja biojalostamoiden mallintamiseen.

Teknologian ennakointi

VTT:n teknologian ja liiketoiminnan ennakointipalvelut auttavat asiakkaita hallitsemaan tulevaisuuden trendejä ja haasteita. Ennakoinnin avulla voidaan tunnistaa ja varautua liiketoimintaympäristön suuriin muutoksiin ja teknologian kehittymiseen. Ennakoinnin avulla tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia. Se on myös oleellinen osa strategista riskienhallintaa.