Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tehokkaat prosessit ja laitteisto

VTT:n kansainvälistä kärkeä edustavan kompetenssin sekä monipuolisten laitteiden ja palvelujen avulla yritykset voivat parantaa prosessiensa tehokkuutta sekä kehittää uuden sukupolven resurssitehokkaita puunjalostus-, kuitu- ja biojalostamoprosesseja.


Lisätietoja

Erkki Hellen
Asiakaspäällikkö
+358 40 719 4675

Antti Kivimaa
Asiakaspäällikkö, puutuoteteollisuus
+358 40 050 1780

Uuden sukupolven teknologiat kuitutuotteille

VTT on vahvasti sitoutunut kehittämään kuitujen prosessointiin energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkaita prosesseja, esimerkiksi vaahtorainausta. Vasta uusien teknologioiden avulla yritykset voivat kokonaisvaltaisesti hyödyntää uusien biomateriaalien potentiaalin sekä vahvistaa niiden aseman tulevaisuuden biotaloudessa.

Älykkäät kuituprosessit

VTT tarjoaa kuiduttamis-, fraktiointi- ja jatkojalostuspalveluja ainutlaatuisilla laitteistoilla. Muunneltava välineistömme pystyy prosessoimaan monenlaisia kuituraaka-aineita. Tutkimuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi prosessin resurssi-tehokkuuden optimointi tai uusien tuotekonseptien tarkastelu.

Veden, sivuvirtojen ja jätteen hyödyntäminen

VTT:n lähestymistapa prosessikehityksessä vähentää veden, sivuvirtojen ja jätteen hallintaan liittyvää energian- ja vedenkulutusta sekä pienentää ympäristökuormaa. Näistä sivuvirroista eristettävien lisäarvoa tuovien tuotteiden kehitys ja hyödyntäminen ovat keskeisiä panostusalueitamme.

Lisäarvoa ja toiminnallisuutta pintakäsittelyllä ja painatuksella

VTT kehittää asiakkaittensa kanssa toiminnallisia pintoja, biobarriereja sekä bioaktiivisia toiminnallisuuksia. VTT:llä on maailmanluokan pilottilaitteistot pintakäsittelyyn ja painetun älyn tuotteistamiseen. Painetun älyn teknologioita käytetään niin OLED-näytöissä ja biosensoreissa kuin printtimediassa ja pakkauksissakin.

Tulevaisuuden prosessit metsäsektorin biojalostamossa

Uusilla puun biojalostusprosessilla kaikki puun pääkomponentit voidaan valikoiden erottaa, regeneroida ja edelleen jalostaa lisäarvotuotteiksi. Jo nyt on olemassa lukuisia prosessointitapoja, joilla voidaan varmistaa erityyppisten raaka-aineiden optimaalinen käyttö. VTT tarjoaa erilaisten biojalostamokonseptien arviointiin mm. käsitteellistä prosessimallinnusta.

Tehokkaat puuteollisuuden tuotantoprosessit

Puuteollisuuden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi VTT:n palveluihin kuuluu puuteollisuuden tuotantojärjestelmien kehittäminen, puutuotteiden käsittely ja mallintaminen sekä valmiiden tuotteiden suunnittelu ja testaus.