Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Hallittu tuotanto ja kunnossapito

VTT auttaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaansa vastaamaan tuotannon käyttövarmuuden ja kannattavuuden kasvaviin vaatimuksiin. VTT:n monitorointi ja diagnostiikkapalvelut sekä prosessinkehitysratkaisut varmistavat asiakkaille entistä paremman kilpailukyvyn tuotannon monimutkaisessa käyttömatriisissa.


Lisätietoja

Esa Torniainen
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
050 598 7668

Janne Poranen
Tutkimusalueen päällikkö
0400 138 711

Prosessianalyysit, data-analyysit ja tiedon rikastus

VTT:n prosessianalyysipalveluilla on uusi teknologinen lähestymistapa ja monenlaisia työkaluja. Yhdistelemällä prosessimittauksia, tietoanalyysejä ja mallintamista voidaan sekä parantaa nykyisten prosessien kustannustehokkuutta että kehittää ja testata uusia prosessiratkaisuja.

Ajettavuus paperi- ja painokoneella

VTT:llä on laajalti kokemusta sekä paperikoneiden että painojen ajettavuuden parantamisesta.Tarjoamme tietokonemallinnusta, laboratorio- ja pilottitestausta sekä monenlaisia tuotannon on-line- ja off-line-mittauksia.

Puuteollisuuden älykkäät informaatiojärjestelmät

VTT edustaa maailman huippua puuteollisuuden älykkäiden suunnittelu- ja tuotantojärjestelmien kehittämisessä. VTT tarjoaa asiakkailleen syvällistä osaamista ja merkittäviä kehittymismahdollisuuksia, jotka alentavat investointikustannuksia ja nostavat arvoa jopa 10 prosentilla.

Käyttövarmuuden ja toiminnan kokonaishallinta

VTT:n moniteknologinen riskienhallintapalvelu auttaa yrityksiä hallitsemaan toimintansa riskejä ja hyödyntämään nousevien teknologioiden sekä muuttuvan toimintaympäristön luomia mahdollisuuksia.

Scale-up:laboratoriosta ja pilotista tuotantoon

VTT:llä on erittäin kattavat kokeelliset laitteistot metsäsektorin tutkimustyöhön. Niiden avulla pystymme kehittämään ja todentamaan uusien teknologioiden toimivuuden kuitumittakaavan ilmiöistä lähtien aina valmiiksi tuotenäytteiksi asti. Asiakkaidemme kanssa voimme seuloa esiin uusien kuitupohjaisten tuotteiden todellisen potentiaalin sekä prosessoitavuuden todenmukaisissa dynaamisissa olosuhteissa.