Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Menestystuotteet

Puu- ja kuitutuotteiden valikoima on laajentumassa merkittävästi. VTT tukee metsäteollisuuden sujuvaa muuttumista keskittämällä tutkimustoimintaansa erityisesti uusien materiaalien ja tuotteiden kehittämiseen. Keskeisessä asemassa ovat selluloosapohjaiset ja muut uudistuvat raaka-aineet.


Lisätietoja

Laura Kela
Asiakaspäällikkö
+358 40 544 2741

Antti Kivimaa
Asiakaspäällikkö, puutuoteteollisuus
+358 40 050 1780

Kilpailukykyiset puutuotteet

Puutuotteita käytetään erityisesti rakentamiseen, sisustamiseen ja logistiikkaratkaisuihin. VTT tutkimus-, mallinnus- ja testauspalvelut nopeuttavat lopullisten konstruktioiden löytämistä ja pienentävät yrityksen tuotekehityskustannuksia. Oikeilla valinnoilla parannetaan puun kilpailukykyä ja vähennetään erilaisten suojauksien tarvetta.

Toiminnalliset kuitutuotteet

Nykyaikainen, menestyvä kuitutuote tarjoaa käyttäjälleen lisäarvoa ja toiminnallisuutta. Hybridimedia ja lisätyn todellisuuden tekniikka lisää pakkausten ja painotuotteiden vuorovaikutteisuutta. Biopohjaisista raaka-aineista saadaan ekologisesti kestäviä elintarvikepakkauksia. VTT kehittää käänteentekeviä, 100 % biopohjaisia pakkauksia.

Puupohjaiset biokemikaalit ja biokomposiitit

Puusta on moneen muuhunkin kuin perinteisten puu- ja kuitutuotteiden raaka-aineeksi. Puusta uutetut fraktiot voidaan muokata biokemikaaleiksi, joita käytetään niin lääke- kuin rakennusteollisuudessakin. Liiketoimintamahdollisuudet laajenevat entisestään, kun kuitu ja biofraktiot yhdistetään ja tuloksena saadaan biokomposiittituotteita.

Bio-energia

VTT:n bioenergiapalvelut kattavat koko biomassan tuotanto- ja käyttöketjun. Biopolttoaineen tuotanto, liejukerrospoltto ja monipolttoaineprosessit ovat VTT:n avainosaamisia tällä alueella. Palveluihin kuuluu myös ympäristö- ja teknistaloudelliset arvioinnit.