Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Konvergenssilaboratorio

Tietoliikenneverkkojen, - sovellusten, -palvelujen ja –tuotteiden  yhteensopivuutta voidaan tutkia, testata ja mallintaa virtuaalisest  konvergenssilaboratoriossa.

VTT:n konvergoituvien verkkojen laboratoriossa on yhdessä paikassa uudet langattomat verkot, palvelut ja tutkimusprototyypit, jotka yhdessä muodostavat laboratoriokokoisen tulevaisuuden verkkoinfrastruktuurin.

Laboratoriossa on omat UMTS-, HSDPA-, kiinteä ja mobiili WiMAX- sekä Wi-Fi -verkkonsa jotka ovat myös konfiguroitavissa esim. QoS suhteen. Lisäksi laboratoriolla on omat VoIP-, IPTV- ja videopalvelut.

Laboratoriossa on myös mahdollista luoda uusia IP-pohjaisia palveluita niin erityisten palvelinten kuin IP Multimedia Subsystem (IMS) järjestelmän kautta. Yhteydenvaihto verkosta toiseen tapahtuu IP-tason liikkuvuusratkaisujen avulla.

Laboratoriolla on oma internet-yhteys. Laboratorio on lisäksi yhteydessä 600 tukiaseman panOULU kaupunki WLAN -verkossa sekä Octopus 2G/3G –testiverkossa, mikä mahdollistaa myös laboratorion globaalin hyödyntämisen.

VTT:n konvergessilaboratorion tutkimukset liittyvät verkkojen konvergenssiin, päästä-päähän suorituskykyyn, testaukseen ja multimedian mukauttamiseen. Laboratorion demonstraatiot on luotu huipputason eurooppalaisissa tutkimusprojekteissa. Niiden avulla voidaan havainnollistaa tulevaisuuden teknologisia mahdollisuuksia ja innovaatioita. .

VTT tarjoaa useita tapoja yrityksille, yliopistoille ja projekteille hyödyntää laboratoriota.

Asiakkaamme hyötyvät ulkoistamalla osan tutkimus ja testaustoiminnastaan VTT:lle, kun heidän ei tarvitse investoida kallisiin laitteistoihin ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen. .

Konvergenssilaboratorio (kaaviokuva)


Lisätietoja

Jukka-Pekka Laulajainen
Erikoistutkija
020 722 2363