Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Innovation kitchen

Innovation Kitchen on VTT:n eri toimipisteiden välinen älykkäiden tilojen tutkimusta tukeva tutkimusinfrastruktuuri. Innovation Kitchen -ympäristöt koostuvat laboratoriosta ja näyttelytilasta. Ne sijaitsevat VTT:n Espoon, Oulun ja Tampereen toimipisteissä. Tilat toimivat sekä työskentelytilana että demojen esittelytilana. Tulevaisuudessa tiloista muodostetaan ympäristö, joka muodostaa yhteen toimivien älykkäiden tilojen verkoston.

Innovation Kitchen tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tutustua VTT:llä tehdyn ICT-tutkimuksen synnyttämiin mahdollisuuksiin. Lisäksi tutkimusympäristö voi toimia VTT:n asiakkaiden omien tutkimusympäristöjen jatkeena. Asiakas voi esimerkiksi tilata tutkimustyötä testatakseen omien laitteidensa välistä yhteensopivuutta.

VTT:n eri toimipisteiden Innovation Kitchen –tilat rakennetaan vuoden 2009 aikana. Niihin asennetaan eri projekteissa toteutettuja demoja. Alkuvaiheessa eri tiloista on mahdollisuus tarkastella muiden toimipisteiden demoja tiloihin asennetuilta näytöiltä. Myöhemmin virtuaalinen ympäristö mahdollistaa demojen esittelyjen eri toimipisteiden välillä.

Innovation Kitchen pitää käynnistysvaiheessa sisällään kolme keskeistä teknologia-aluetta. Nämä ovat laitteiden välisen yhteentoimivuus (esim. NoTA), uudet mobiilikäyttöliittymiin liittyvät teknologiat (esim. NFC ja Augmented Reality) sekä kontekstitietoisuus.


Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 2468

Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
020 722 2468