Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Käyttäytymismuutosten hallinta


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007

VTT:llä on yli vuosikymmenen kokemus mobiiliratkaisujen kehittämisestä henkilökohtaiseen terveyden hallintaan ja käyttäytymismuutosten tukemiseen. Ratkaisut liittyvät terveyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten stressinhallintaan, nukkumiseen, ravintoon ja liikuntaan. Yleensä joko käyttäytymismuutosteorioihin tai kognitiivisiin käyttäytymisterapioihin perustuvissa ratkaisuissa yhdistetään psykologisia interventiomenetelmiä itse käytettäviin erilaisia teknologioita hyödyntäviin työkaluihin.

VTT:n vahvuus on sen kyky lähestyä käyttäytymismuutosten tukemista monitieteellisesti, mikä mahdollistaa henkisten, fyysisten, sosiaalisten ja kulttuurillisten tekijöiden hyvinvointivaikutusten sekä yksilöllisten tilanteiden, tarpeiden, motivaatiotekijöiden ja kykyjen huomioimisen. Uusien teknologiapohjaisten ratkaisujen kehittäminen yksilöllisten käyttäytymismuutosprosessien tukemiseen ja rohkaisemiseen edellyttää psykologisten, teknisten ja liiketoimintanäkökulmien luovaa yhdistämistä.

Omasta psykofyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen (P4Well)

P4Well (Pervasive Personal and Psycho-Physiological management of WELLness) on uudenlainen teknologiapohjainen palvelumalli, jolla kuluttajat voivat itse hallita omaa hyvinvointiaan. Mallin ensisijainen tavoite on stressinhallinta tehostettujen terveydenhallintastrategioiden avulla.

P4Well-malli yhdistää nykyaikaisia psykologisia menetelmiä ja omahoitoteknologioita. Ratkaisussa hyödynnetään verkkoportaalia ja -työkaluja, matkapuhelinsovelluksia, henkilökohtaisia mittauslaitteita sekä erilaisia tietojen analysointia ja palautteenantoa tukevia malleja. Malli tukee henkilökohtaista ja tietoturvallista ammattilaispalautetta sekä vertaistukea sosiaalisessa mediassa.