Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ympäristötietojen analysointi


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007

Satelliittikuviin pohjautuva kaukokartoitus

VTT kehittää ympäristön kaukokartoitukseen edistyneitä kuva-aineiston tulkintamenetelmiä, jotka tuottavat informaatiota digitaalisista satelliittikuvista. Erityisosaamisemme kattaa ympäristön kaukokartoituksen etenkin metsätalouden satelliittikuvasovelluksissa ja jäätilanteen seuraamisessa. Olemme kehittäneet tämän teknologian pohjalta metsätalouteen ratkaisuja, joilla voidaan leikata päästöjä. Olemme myös auttaneet vähentämään alusten polttoaineenkulutusta yhdistämällä laiva- ja maatutkakuvia satelliittien tutkakuviin.

Yhteisöpohjainen havainnointi

Yhteisöpohjainen havainnointi tarkoittaa erilaisia toimintoja, joissa yleisö kerää tietoja ympäristöstä ja sen tilasta. VTT on kehittänyt yhteisökäyttöön havainnointityökalun, jonka avulla yleisö voi ilmoittaa ympäristöhavainnoista matkapuhelimella. Työkalua on tähän mennessä käytetty ilman ja veden laadun, kasvitautien sekä metsien biomassan seurannassa.

Jäänavigointi: tehostettua reittisuunnittelua

VTT on kehittänyt työkaluja helpottamaan laivojen ja niitä avustavien jäänmurtajien reittisuunnittelua. Työkalut toimittavat lähes reaaliaikaisia satelliittikuviin pohjautuvia tietoja, jääkaaviota, tutkakuvia, jääennusteita sekä sää- ja liikennetietoja. Laivat vastaanottavat reittisuunnittelutiedot vähän kaistanleveyttä vaativan matkapuhelinyhteyden välityksellä.

Ympäristötietojärjestelmiä päätöksenteon tueksi

VTT kehittää ympäristötietojärjestelmien tutkimuksen pohjalta Envitori-ympäristötietopalvelua, jossa kansalaiset sekä yksityiset ja julkiset laitokset voivat jakaa ympäristötietoja ja tukea ympäristön kannalta kestävien päätösten tekemistä.


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007