Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Potilastietojen louhinta


Lisätietoja

Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö
020 722 6007

Nykyaikainen lääketiede synnyttää valtavan määrän potilastietoja. Niitä ei kuitenkaan hyödynnetä läheskään riittävästi sairauksien tunnistamisessa. Ihmiskeho on erittäin monimutkainen järjestelmä, eikä yksi toimenpide useinkaan riitä antamaan selkeää kuvaa potilaan tilasta. Luotettava kliininen päätöksenteko edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä. VTT:n kehittää automaattisia ja objektiivisia analyysityökaluja monitieteellisesti kliiniseen käyttöön.

VTT on kansainvälisesti tunnettu potilastietojen louhinnan asiantuntija. Pyrimme muuntamaan heterogeeniset ja monimuotoiset tiedot muotoon, joka tukee terveydenhoitoammattilaisten päätöksentekoa.

Alzheimerin taudin varhainen toteaminen ja tehokas hoito

VTT on kehittänyt työkalun vakavien sairauksien varhaiseen toteamiseen. Sillä voidaan seurata myös taudin etenemistä ja hoidon tehokkuutta. Patentoitu menetelmä laatii tietojen perusteella arvion potilaan tilasta vertaamalla tämän biomarkkereita tietokannan sisältämiin muiden potilaiden mittaustietoihin. Geneerinen lähestymistapa mahdollistaa heterogeenisten ja vaillinaisten tietojen hyödyntämisen. Teknologian toteutus ja kliiniset testit tehtiin EU-rahoitteisessa Alzheimerin taudin diagnosointia tutkivassa PredictAD-hankkeessa

Akuutin aivovamman profilointi

VTT hyödyntää yllä mainittua profilointilähestymistapaa myös kehittäessään tilastopohjaista simulointimallia akuutista aivovammasta kärsivien potilaiden hoitoennusteen arviointiin. Kukin vamma on erilainen, joten mallin on kyettävä hyödyntämään moninaisia tietolähteitä. VTT:n tutkimustyössä etsitään biomarkkeriyhdistelmiä, joilla voidaan tehostaa aivovammapotilaiden hoitoa.

Uusi työkalu Parkinsonin taudin diagnosointiin

Kehittyneiden maiden väestö on ikääntymässä, mikä lisää hermoston rappeutumissairauksien esiintymistä. VTT on mukana yhteistyöhankkeessa, joka pyrkii kehittämään uudenlaisen diagnosointijärjestelmän Parkinsonin taudin varhaiseen toteamiseen. Älykästä päätöksentekoa tukevassa järjestelmässä käytetään uudenlaista käsilukijalaitetta sekä viestintäympäristöä, joka mahdollistaa tietojen etähallinnan.

Terveyden arviointitekniikoita työterveyshuoltoon

Hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat yksi merkittävimmistä työpoissaolojen aiheuttajista. Työntekijöiden hyvinvoinnin heikentymisen havaitseminen varhaisessa vaiheessa, kun siihen voidaan vielä vaikuttaa, voi vähentää kärsimyksiä ja pienentää yrityksille ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.

VTT on kehittänyt tiedonlouhintatekniikoita, joilla voidadan päätellä tulevien työpoissaolojen todennäköisyys henkilöstökyselyiden vastausten perusteella. Työkalut auttavat yrityksiä ymmärtämään henkilöstön hyvinvointia, ennustamaan tulevia suuntauksia ja suunnittelemaan työterveyshankkeita.