Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäiden sähköverkkojen hallinta


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498

Tehokkaat viestintäratkaisut ovat avainasemassa, kun kehitetään integroituja älykkäitä sähköverkkoja. Sähköverkon toiminta edellyttää reaaliaikaista viestintää älykkäiden laitteiden välillä verkon eri puolilla. Tähän tarkoitukseen suunniteltu suorituskykyinen viestintäjärjestelmä on kriittisessä asemassa, jotta älykäs sähköverkko voisi toimia optimaalisesti.

Tulevien älykkäiden verkkojärjestelmien tärkein edellytys on sähköverkkojen, kotien, toimistojen ja yleisesti sähköverkon laitteiden automaatiotason nostaminen. VTT kehittää menetelmiä älykkäiden mittareiden, kodinkoneiden, sähköautojen ja älykkäiden rakennusten tuottaman informaation hallintaan. Tilanne vastaa tehdasautomaation kehitystä useita vuosikymmeniä sitten. Erona on kuitenkin se, että tehdasautomaatiojärjestelmät ovat erillisjärjestelmiä ja toimivat vain hyvin rajallisissa ympäristöissä. Älykkään sähköverkon hallintaa voitaisiin verrata lähinnä siihen, että lentokoneita ohjattaisiin Internet-yhteyden, verkkokameran ja joystick-ohjaimen välityksellä.

Sähköverkko on kriittisimpiä infrastruktuurejamme. VTT kehittää menetelmiä, joilla varmistetaan älykkään verkon viestintäjärjestelmien turvallisuus, luotettavuus ja tietosuoja suorituskyvystä tinkimättä.


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498