Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäiden sähköverkkojen uudet mahdollisuudet


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498

Kun liikenteessä on yhä enemmän sähkö- ja hybridiautoja, sähkön käyttäjät tarvitsevat entistä joustavampia maksutapoja. On kehitettävä uusi ratkaisu, jossa huomioidaan koko sähköautoinfrastruktuuri, latausratkaisut sekä niihin liittyvä tieto- ja viestintäteknologiat. Lisäksi tarvitaan laskutusjärjestelmä, joka mahdollistaa ajoneuvojen, laskutuskeskusten ja sähköverkon saumattoman vuorovaikutuksen.

Tällä hetkellä käytettävät langattomat televiestintäratkaisut antavat osviittaa siitä, miten laitteet ja käyttäjät voidaan tunnistaa, ja miten voidaan varmistaa, että laskutus tehdään oikein. Sähkön ostamisen muodot tulevat muuttumaan. Yksi ratkaisu on älykorttiteknologian käyttäminen eli käytössä olisi ns. sähkön SIM-kortti. Kuluttajat voisivat maksaa kortilla sähköstä etukäteentai laskutusjärjestelmä kokoaa sähkölaskuun tiedot eri käyttöpaikoista käytetystä sähköstä.

Mahdollisuus varastoida energiaa paikallisesti on yksi tärkeimpiä tulevaisuuden älykkäiden verkkojen ominaisuuksia. Sähköautoja pidetään yleensä yhtenä mahdollisena energiavarastona, sillä sähköenergia on mahdollista syöttää niistä takaisin älykkääseen verkkoon. Autot voisivat olla tärkeä älykkään energiainfrastruktuurin elementti, joilla olisi huomattava vaikutus verkon kykyyn kompensoida uusiutuvan energiantuotannon vaihtelevaa energiansyöttöä. Tällaiset skenaariot ovat esimerkkejä vihreän sähkön potentiaalista.

VTT:n kokemus aivan uudenlaisista ratkaisuista tarjoaa uusia mahdollisuuksia sähkö- ja palveluyrityksille. Kun kumppanina on VTT, entistä älykkäämmän energian tuotannon ja kulutuksen tulevaisuus näyttää loistavalta.


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498