Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Älykkäiden sähköverkkojen simulointi


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498

Sähköenergia on tuote, joka tuotetaan ja kulutetaan lähestulkoon  samanaikaisesti ja jonka varastointimahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Energiajärjestelmien suorituskyvyn tasapainottaminen ja ennustaminen on tämän vuoksi yksi tärkeimpiä tekijöitä, kun pyritään optimoimaan järjestelmän tehokkuus.

Älykkäässä verkossa voi olla lukuisia paikallisesti säädettäviä vaihtoehtoja energian käytölle, varastoinnille ja tuotannolle. Kotitaloudet voivat osallistua verkon tasapainottamiseen aktiivisesti käyttämällä oman rakennuksensa energiavarastoa tehokkaasti tai huomioimalla kysynnän muutokset. Esimerkiksi jos kotitalouksien oma energian tuotanto tulee paikallisesti käyttöön, sähköisten ajoneuvojen, hybridiautojen ja muiden ladattavien laitteiden lataussovellukset voidaan toteuttaa paikallisesti, jotta verkko on mahdollisimman tehokas.

Monet älykkäiden verkkojen mallit edellyttävät rinnakkaisten ja luotettavien kaksisuuntaisten televiestintäjärjestelmien käyttöä, jotta kuluttajat ja sähkön varastointilaitokset saadaan viestintäyhteyteen eri tuotantopisteiden kanssa. Älykkäiden verkkojen mallintaminen ja realististen skenaarioiden simulointi edellyttää integroituja mallinnus- ja simulointitekniikoita, joilla voidaan huomioida, esimerkiksi kotitalouksien lämmitys, paikallinen energiantuotanto, sähköverkot, televiestintärakenteet sekä asiakaskäyttäytyminen.

SIMANTICS on VTT:n mallinnukseen ja simulointiin kehittämä integrointialusta. VTT on lisäksi kehittänyt lukuisia työkaluja erilaisiin simulointitehtäviin: APROS, VTT-Talo, VTT-Telecommunication ja monia muita. Simulaattorit yhdessä SIMANTICS-järjestelmään integroidun kuorman ennustamisen ja kysynnän mallinnuksen kanssa ovat monipuolinen ja monitieteellinen kehys älykkäiden verkkojen analysointiin.


Lisätietoja

Tapio Rauma
Asiakaspäällikkö
020 722 2498