Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Semanttiset suositusjärjestelmät ja siirrettävät käyttäjäprofiilit


Lisätietoja

Harri Nurmi
Asiakaspäällikkö
020 722 6199

Multimediasisällön entistä nopeampi toimittaminen asiakkaille on tärkeä osa CDN-sisällöntoimitusmallia, mutta tärkeää on myös käyttäjien sisältöä koskevien tietotarpeiden entistä syvällisempi ymmärrys. Semantic Web on suositus- ja profilointijärjestelmä, jolla koneet voivat ymmärtää monimutkaisia käyttäjäpyyntöjä niiden merkityksen perusteella ja vastata niihin.


Semanttinen suosittelujärjestelmä

Semanttinen suosittelujärjestelmä (Semantic Recommendation System, SRS) pyrkii tarjoamaan käyttäjille osuvaa, kiinnostavaa ja heidän kulloiseenkiin kontekstiinsa liittyvää sisältöä. Rikastamalla sisällön metatietoja semanttisilla yhteyksillä SRS voi löytää käyttäjää kiinnostavia suosituksia perinteisiä suositusjärjestelmiä paremmin.

SRS hyödyntää kaikkia tarvittavia Semantic Web -rakenneosia, kuten Resource Definition Framework (RDF) -muotoiluja, Web Ontology Language (OWL) -kieltä sekä useita ontologioita eri alueilla.

VTT on osoittanut SRS-konseptin hyödyllisyyden useissa pilot-projekteissa. VTT toimittaa sisällöntuottajille SRS-järjestelmään liittyviä neuvonta-, suunnittelu- ja toteutuspalveluita, jotta sisältö saadaan vastaamaan käyttäjien todellisia tarpeita ja vaatimuksia.

Semanttinen siirrettävä profiili

Käyttäjäprofiileita hyödynnetään lähes kaikissa verkkopohjaisissa palveluissa ja sosiaalisen median yhteisöissä. Profiilien avulla palveluntarjoajat voivat automaattisesti tarjota käyttäjille heitä kiinnostavaa sisältöä ja löytää muita samanmielisiä käyttäjiä. Aktiivisesti käytettävien palveluiden määrän kasvaessa tehokkaiden profiilien luonti ja ylläpito vaatii käyttäjiltä aikaa ja viitseliäisyyttä.

Siirrettävä käyttäjäprofiili (Portable User Profile, PUP) on konsepti, jonka avulla kukin käyttäjä voi tallentaa tiedot omista kiinnostuksen kohteistaan yhteen paikkaan. Profiilin avulla käyttäjille voidaan tarjota osuvaa sisältöä eri palveluista, ja sisällöntuottajat ja mainostajat voivat syventää yleisön tuntemusta ja kehittää palveluita edelleen.

VTT on kehittänyt semanttista siirrettävää profiilia (Semantic Portable Profile, SPP) hyödyntävän palvelun, joka on yhteydessä tärkeimpiin sosiaalisen median palveluihin ja julkisiin ontologioihin. Palvelu voidaan toteuttaa yritystasolla tai se voi pohjautua laajempaan kontekstiin VTT:n toteuttamalla SPP-palvelualustalla. Käyttäjät voivat tällä hetkellä käyttää palvelua PC:llä ja pian myös mobiililaitteilla. VTT:n Semantic Tagging Widget auttaa käyttäjiä määrittämään profiilinsa helposti ehdottamalla semanttisia konteksteja syötettyjen avainsanojen perusteella. Uusia palveluliittymiä voidaan lisätä sisällöntuottajille, operaattoreille ja muille yrityksille.

Paremmat suositukset, paremmat tulokset

VTT:n semanttinen siirrettävä profiili ja semanttinen suositusjärjestelmä antavat sisällöntuottajille mahdollisuuden esittää käyttäjille entistä räätälöidympiä suosituksia. Se voi lisätä palvelun suosiota, kasvattaa myyntiä ja helpottaa käyttäjäkohtaista mainontaa.