Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Multimediasisällön analysointi ja hallinta


Lisätietoja

Harri Nurmi
Asiakaspäällikkö
020 722 6199

Paljon kaistanleveyttä tarjoavat verkot ja lisääntynyt tallennuskapasiteetti ovat mahdollistaneet multimediasisällön käytön valtavassa mittakaavassa. Sisältö voidaan arkistoida digitaalisiin kirjastoihin tai se voi koostua useista reaaliaikaisista virroista, kuten CDN-verkoissa ja videovalvontaratkaisuissa. Kun otetaan huomioon sosiaalisissa mediapalveluissa luotava ja niihin tallennettu videosisältö, tarvitaan uudenlaisia tehokkaita haku- ja luokittelumenetelmiä myös videoaineistolle.

VTT on luonut erilaisia teknologioita multimediasisällön automaattiseen analysointiin ja hallintaan. Ratkaisujen avulla sisältöä voidaan täydentää monipuolisilla metatiedoilla, mikä mahdollistaa älykkäät hakutoiminnot ja toivotun sisällön nopean löytymisen. Samoja teknologioita voidaan käyttää myös streaming-pohjaisissa valvontapalveluissa.

VTT:n Content Analysis Toolbox

VTT:n Content Analysis Toolbox on kokoelma algoritmeja, jotka voidaan sisällyttää mihin tahansa sisällönhallinta-alustaan tai videon suoratoistopalveluun. Algoritmeilla toteutetaan ennaltamääriteltyjen tapahtumien, metatietojen tai muiden tietojen automaattinen ja nopea haku videosisällöstä. Content Analysis Toolbox sisältää tällä hetkellä seuraavat algoritmit:

 • kasvojen/käsien/ihmisten/objektien havaitseminen ja seuranta
 • liikkeiden ja tapahtumien analysointi
 • video-otosten segmentointi
 • samanlaisten/tärkeiden kuvien klusterointi
 • matalan tason piirteiden luonti (liikkeen analysointi, värihistogrammi, jne.)
 • syvyyskameran kuva-analyysi ja liikeanalyysi elekäyttöliittymää varten
 • mobiililaitteiden kontekstipohjainen metatietojen haku
 • puheen segmentointi ja puhujan tunnistaminen
 • audiosisällön luokittelu
 • puheen lokalisointi
 • mukautuva melunvaimennus.

VTT tarjoaa lisensointi- ja projektipalveluja, joiden avulla algoritmit pystytään siirtämään nopeasti asiakkaan alustoille ja tuotteisiin.

VTT:n MediaShare - Mobiilimedian sisällönhallinta

Mobiililaitteet ovat erityisen haastava alusta multimediasovellusten kannalta. Pienet näytöt ja rajalliset vuorovaikutusmenetelmät vaikeuttavat jouhevan ja helppokäyttöisen käyttöliittymän kehittämistä. Verkkojen erilainen suorituskyky myös vaikeuttaa reaaliaikaista multimediasisällön siirtämistä. Matkapuhelinten käyttäjät haluavat tietysti löytää sisällöt nopeasti tuhlaamatta aikaa luomansa sisällön luokitteluun.

VTT:n MediaShare on edistynyt mediasisällön hallinta-alusta mobiililaitteita varten. Se sisältää seuraavat palvelut:

 • matkapuhelinten tai taulutietokoneiden sisällöntuotanto
 • sisällön selaaminen, jakaminen ja yhdessäluominen tietokoneella/kannettavalla laitteella
 • valitut Content Analysis Toolbox -toiminnot
 • useiden jakopalveluiden tuki (esim. YouTube ja Picasa)
 • yhteydet sosiaalisen median alustoihin.

VTT:n MediaShare sisältää myös VideoSummarizer-työkalun sisällön yhdessäluomiseen. Se yhdistää mobiilisisällön tuotanto-, hallinta-, analysointi- ja verkostoimistyökalut integroiduksi palveluksi. VideoSummarizer mahdollistaa videon yhteenvedon laatimisen maantieteellisen reitin, kaupungin, tapahtuman tai niiden yhdistelmän perusteella. Työkalu löytää ystävien, perheenjäsenten, urheiluseuran jäsenten, Facebook-ystävien ja muiden vastaavien ryhmien luomat videot ja yhdistää ne kätevästi pakatuksi yhteenvetoesitykseksi.

VTT tarjoaa lisensointi- ja projektipalveluja, joiden avulla MediaShare-järjestelmä voidaan siirtää osittain tai kokonaan asiakkaan alustoille ja tuotteisiin.

Nopeasti ja kustannustehokkaasti markkinoille

VTT:n multimedian analysointi- ja hallintaratkaisut auttavat sisällöntuottajia ottamaan automaattiset metatiedot nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöön asiakkaille tarjottavissa uudenlaisissa, mielenkiintoisissa haku- ja esityspalveluissa. VTT:n älykkäiden CDN-ratkaisujen tutkimus- ja palvelutarjonta antaa ajankohtaisen ja laajan näkökulman tiukasti kilpailluille CDN-markkinoille.


Lisätietoja

Harri Nurmi
Asiakaspäällikkö
020 722 6199