Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tietoratkaisut

Tieto tuottamaan innovaatioita 

VTT:n Tietoratkaisujen ydinosaamista on globaalien tietolähteiden hallinta ja tiedon tehokas hyödyntäminen.

Moniteknologisena tutkimuslaitoksena VTT investoi laaja-alaiseen ja kattavaan tietolähdevalikoimaan. Vastaamme siitä, että VTT:n henkilöstöllä on käytettävissään paras tieto maailmalta.

Tietoanalyytikkomme hyödyntävät ammattimaisia tietokantoja sekä analysointi- ja visualisointityökaluja. Heidän osaamisellaan tietomassoista luodaan interaktiivisia maisemia, joiden avulla on mahdollista kartoittaa yhteistyökumppaneita, lisensoijia tai kilpailijoita. Maisemista paljastuvat trendit ja nousevat teknologiat auttavat yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja suuntamaan tuotekehitystään.

VTT:n Tietoratkaisut edustaa Suomessa STN-tietopankkia. (Scientific and Technical Information Network), joka on johtava kansainvälinen patentti- ja tekniikan tietopankki.


Lisätietoja

Kirsi Tuominen
Päällikkö, Tietoratkaisut
020 722 4370