Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Referenssejä tietoratkaisuista, 1

Tekes: innovaatiomaisemat 

VTT:n Tietoratkaisut kartoittaa innovaatiomaisemia Tekesin ohjelmille. Nelivuotinen sopimus käsittää vuodet 2009 – 2012. Innovaatiomaisemia hyödynnetään erityisesti Tekesin ohjelmien aihio-,  valmistelu- ja toteuttamisvaiheessa. Maisemat on tarkoitettu Tekesin lisäksi sen asiakkaille ja partnereille. Innovaatiomaisemien tavoitteena on parantaa tutkimus- ja markkinatiedon hyödyntämistä Tekesin ohjelmissa. Tiedon tehokkaammalla hyödyntämisellä on suora yhteys kansallisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan osuvuuteen, laatuun ja nopeuteen.

”Me Tekesissä tarvitsemme jatkuvasti tietoa siitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Yksi erinomainen ja havainnollinen tapa tiedon hyödyntämiseksi on innovaatiomaisemien kartoitus ja niiden hyödyntäminen. VTT:n Tietoratkaisut – sen laaja-alainen osaaminen sekä verkostot VTT:n sisällä ja kansainvälisesti – on ollut aiemminkin Tekesille hyvä valinta. Nyt yhteistyömme tiivistyy entistä haasteellisempien asioiden parissa”, toteaa kehityspäällikkö Juha Korkeila Tekesistä.

Trial – Cognitive Radio Innovation Landscape: innovaatiomaisema

Rakennetun ympäristön innovaatiomaisema Venäjällä ja Itä-Euroopassa: innovaatiomaisema

Ubicom 2012 - Sulautettu tietotekniikka: innovaatiomaisema 
- Tekesin uutinen 2.3.2012
PRH: Idealuotsi-hanke, patenttiopas pk-yrityksille

Patentti- ja rekisterihallituksen Idealuotsi-hankkeessa on kehitetty pk-yrityksille käytäntöjä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja tehostaa ideoiden kaupallistamista. Patenttijulkaisut ovat maailman laajin tekniikan tiedonlähde. Tiedon tehokas hyödyntäminen tuo pk-yritykselle kilpailuetua, vähentää turhia tuotekehityskustannuksia, parantaa kannattavuutta ja vauhdittaa kasvua.

VTT:n Tietoratkaisujen laatima opas Tehoa tuotekehitykseen on käytännönläheinen manuaali patentti-informaation hyödyntämisestä tuotekehityksen eri vaiheissa. Opas on laadittu lähinnä pk-yrityksiä varten, mutta soveltuu hyvin muillekin tuotekehityksessä toimiville henkilöille.

WorldWideScience.org

WorldWideScience.org (WWS) on tiede- ja tutkimusjulkaisujen maailmanlaajuinen portaali, joka kokoaa yhteen ja tuo kaikkien ulottuville julkisen tutkimuksen tulokset. Portaalista pääsee WWS-allianssin jäsenorganisaatioiden tutkimustietokantoihin aina Etelä-Amerikkaa ja Aasiaa myöten, Pohjois-Amerikan ja Euroopan maiden lisäksi. Helpompi pääsy kansainvälisen tutkimustiedon lähteille nopeuttaa tutkimusta, lisää globaalia yhteistyötä ja avaa mahdollisuuksia tieteen edistymiselle.

VTT on yksi WWS-allianssin 12 perustajajäsenestä. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin kesäkuussa 2008. WWS-portaalin sisältö kattaa jo yli 40 tieteellistä tietokantaa ja 50 maata.

VTT:n tutkimus- ja julkaisutietokannat ovat mukana WWS-portaalissa.

Portaalia ylläpitää US Department of Energyn (DOE:n) Office of Scientific and Technical Information.


Lisätietoja

Timo Kopranen
Palvelupäällikkö
020 722 4368

Lisätietoja

Timo Kopranen
Palvelupäällikkö
020 722 4368

Katso myös