Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n Tietoratkaisujen julkaisut

Innoinfo - Patentti- ja markkinatieto pk-yritysten innovaatiotoiminnassa

Suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät tutkimus- ja kehitystyössään saatavilla olevaa patentti- ja markkinatietoa vain niukasti ja satunnaisesti . VTT:n ja PRH:n selvitys osoittaa, että kolmannes kotimaisista patenttihakemuksista oli 2000 - 2005 kaatunut siksi, että patenttia oli haettu jonkun muun jo aiemmin julkaisemalle keksinnölle. Päällekkäinen kehitystyö oli voitu välttää ja resurssit kohdentaa paremminhyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu  VTT Tiedotteessa 2484, Acquisition, Utilization and the Impact of Patent and Market Information on Innovation Activities. Tutkimuksen tekijät nostavat esiin konkreettisia suosituksia tiedon hyödyntämisen, palvelujen tuottamisen ja tiedon levittämisen systemaattiseksi kehittämiseksi.

  

  

  

   

Tiedon louhinnan työkalut - analyysi patenttitietojen visualisoinnin työkaluista

Patenttijulkaisut ovat tärkeä teknisen, tieteellisen ja liiketoimintatiedon lähde. Niistä selviää mihin yritykset panostavat tutkimus- ja kehitystoiminnossaan ja mitkä ovat tärkeimmät maantieteelliset liiketoiminta-alueet.

VTT:n Tietoratkaisut on selvittänyt, millaista tietoa patenteista saadaan tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi, ja vertaillut neljää neljää visualisointi- ja analysointiohjelmistoa. Ohjelmistojen käytettävyyden lisäksi tarkasteltiin tulosten esitysmuotoa ja vertailtiin eri ohjelmistoilla saatuja tuloksia. Hankkeen tulokset ovat ilmestyneet julkaisussa Data Mining Tools for Technology and Competitive Intelligence

STN: Suomenkieliset tiedonhakuoppaat

VTT:n Tietoratkaisut edustaa Suomessa STN-tietopankkia (Scientific and Technical Information Network), joka on on johtava kansainvälinen patentti- ja tekniikan tietopankki. Käyttäjäkunnan avuksi on tehty useita suomenkielisiä oppaita, joista on hyötyä yleisemminkin hyvien tiedonhakujen tekemisessä.

  

PRH: Idealuotsi-hanke, patenttiopas pk-yrityksille

Patentti- ja rekisterihallituksen Idealuotsi-hankkeessa on kehitetty pk-yrityksille käytäntöjä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja tehostaa ideoiden kaupallistamista. Patenttijulkaisut ovat maailman laajin tekniikan tiedonlähde. Tiedon tehokas hyödyntäminen tuo pk-yritykselle kilpailuetua, vähentää turhia tuotekehityskustannuksia, parantaa kannattavuutta ja vauhdittaa kasvua.

VTT:n Tietoratkaisujen laatima opas Tehoa tuotekehitykseen on käytännönläheinen manuaali patentti-informaation hyödyntämisestä tuotekehityksen eri vaiheissa. Opas on laadittu lähinnä pk-yrityksiä varten, mutta soveltuu hyvin muillekin tuotekehityksessä toimiville henkilöille.

  

   

   

WorldWideScience.org

WorldWideScience.org (WWS) on tiede- ja tutkimusjulkaisujen maailmanlaajuinen portaali, joka kokoaa yhteen ja tuo kaikkien ulottuville julkisen tutkimuksen tulokset. Portaalista pääsee WWS-allianssin jäsenorganisaatioiden kansainvälisiin tutkimustietokantoihin..

VTT on yksi WWS-allianssin 12 perustajajäsenestä. Perustamisasiakirja allekirjoitettiin kesäkuussa 2008. WWS-portaalin sisältö kattaa jo yli 70 tieteellistä tietokantaa ja 70 maata. Selvityksen mukaan 95 % sisällöstä on ainutkertaista, eikä löydy esimerkiksi googlen kautta.

VTT:n tutkimus- ja julkaisutietokannat ovat mukana WWS-portaalissa.

  

   

   


Lisätietoja

Timo Kopranen
Tiimipäällikkö, Strategiset tietoanalyysit
020 722 4368