Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Referenssejä tietoratkaisuista, 2

Innoinfo - Patentti- ja markkinatieto pk-yritysten innovaatiotoiminnassa

Tieto on yrityksille yhä tärkeämpi strateginen menestystekijä. Suomalaisilla pk-yrityksillä on runsaasti tehostamisen varaa patentti- ja markkinatiedon hankinnassa ja hyödyntämisessä. Sama pätee pk-yrityksille tarkoitettujen  tietopalvelujen kehittämiseen ja tarjontaan. VTT ja PRH ovat yhteisessä projektissaan kartoittaneet t&k-toiminnan päällekkäisyyttä sekä patentti- ja markkinatiedon tarjontaa, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta.

Suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät tutkimus- ja kehitystyössään saatavilla olevaa patentti- ja markkinatietoa vain niukasti ja satunnaisesti . VTT:n ja PRH:n selvitys osoittaa, että kolmannes kotimaisista patenttihakemuksista oli 2000 - 2005 kaatunut siksi, että patenttia oli haettu jonkun muun jo aiemmin julkaisemalle keksinnölle. Päällekkäinen kehitystyö oli voitu välttää ja resurssit kohdentaa paremminhyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu  VTT Tiedotteessa 2484, Acquisition, Utilization and the Impact of Patent and Market Information on Innovation Activities. Tutkimuksen tekijät nostavat esiin konkreettisia suosituksia tiedon hyödyntämisen, palvelujen tuottamisen ja tiedon levittämisen systemaattiseksi kehittämiseksi.

Ks. VTT:n lehdistötiedote 3.6.2009.


Tiedon louhinnan työkalut - analyysi
patenttitietojen visualisoinnin työkaluista

Patenttijulkaisut ovat tärkeä teknisen, tieteellisen ja liiketoimintatiedon lähde. Niistä selviää mihin yritykset panostavat tutkimus- ja kehitystoiminnossaan ja mitkä ovat tärkeimmät maantieteelliset liiketoiminta-alueet.

Elektronisessa muodossa on jo yli 60 miljoonaa patenttijulkaisua. Tällaisen määrän käsitteleminen sekä kiinnostavan osa-alueen analysointi olisi lähes mahdotonta ilman hyviä työkaluja. Uudet työkalut visualisoivat patenttien dataa käyttäjälle ymmärrettävään, helposti vertailtavaan muotoon tiedonlouhintamenetelmien avulla.

VTT:n Tietoratkaisut on selvittänyt, millaista tietoa patenteista saadaan tutkimuksen, tuotekehityksen ja liiketoiminnan tueksi, ja vertaillut neljää neljää erittäin käyttökelpoista visualisointi- ja analysointiohjelmistoa. Ohjelmistojen käytettävyyden lisäksi tarkasteltiin tulosten esitysmuotoa ja vertailtiin eri ohjelmistoilla saatuja tuloksia. Hankkeen tulokset ovat ilmestyneet julkaisussa Data Mining Tools for Technology and Competitive Intelligence. Julkaisun yhteenveto kertoo, millaisiin tarpeisiin kukin työkalu parhaiten vastaa.


Lisätietoja

Timo Kopranen
Palvelupäällikkö
020 722 4368