Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Informationstjänster

Innovation genom information

Den som kan omfatta och förena befintlig information samt skapa ny information och nya aspekter effektivare och snabbare än andra klarar sig i konkurrensen.

Kunnandet inom VTT:s Knowledge Solutions har integrerats i VTT:s tjänster i syfte att producera mervärde för VTT:s kunder. Vi hjälper till att förbättra träffsäkerheten, kvaliteten och snabbheten inom forsknings- och innovationsverksamheten.

Bild "Utnyttjandet av information i innovationsprocessen".

Vi har ett starkt kunnande inom förädling, analysering och användning av internationell teknisk- vetenskaplig information samt patent- och marknadsinformation.

VTT:s Knowledge Solutions representerar STN i Finland. STN (the Scientific and Technical Information Network) är det ledande internationella informationssökningssystemet i teknologi och patenter.

Vi ansvarar också för VTT:s forsknings- och publikationsregister.

Våra lösningar


Mer information

Kirsi Tuominen
Manager, Knowledge Solutions
+358 20 722 4370