Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Patenttimaisemat ja -selvitykset

Teknologian kehitystrendit ja yritysten todelliset strategiat näkyvät aluksi vain patenttihakemuksissa: Euroopan Patenttiviraston tutkimuksen mukaan 80 % maailman teknis-tieteellisestä tiedosta löytyy ainoastaan patenttijulkaisuista. Siksi patenttijulkaisut ovat tärkeä väline myös niille, joilla ei ole aikomusta patentoida itse.

VTT:n Tietoratkaisuilla on kansainvälisen tason osaamista patenttitiedon jalostamisesta ja analysoinnista. Kaikilla analyytikoillamme on ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja kattava patenttikoulutus.

Riitta Housh, puh. 020 722 4381 kemia, materiaalit
Marja Kettunen, puh. 020 722 4392 kemia
Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372 elektroniikka, ICT
Minna Suovirta, puh. 020 722 5916 ohjelmistot, ICT
Anu Saloheimo, puh. 020 722 4434 biotekniikka
Pertti Vastamäki, puh. 020 722 5374 kemia, materiaalit


Palvelumme

Tekniikan tason selvittäminen (state-of-art)

Tutkimus- ja tuotekehitysprojektin alussa on tärkeää selvittää olemassa oleva tekniikan taso patenteista ja teknis-tieteellisistä julkaisuista.

Keksinnön uutuuden selvittäminen, uutuustutkimus (novelty)

Ennen patentointiprosessin aloittamista kannattaa selvittää mahdolliset uutuudenesteet ja omaa keksintöä lähelle tulevat tekniikat. Näin voidaan laatia mahdollisimman hyvä patenttihakemus ja välttyä turhalta työltä ja turhilta kustannuksilta.

Freedom to operate -selvitys

Freedom to operate -selvitys varmistaa, ettei kehitetyn teknologian hyödyntäminen loukkaa muiden patentteja. Freedom to operate -selvitystä tarvitaan erityisesti tekniikan kaupallistamisessa, ennen viennin aloittamista ja perustettaessa spin-off-yritystä.

Tukea väitteen (opposition) tekemiseen ja patentin kaatamiseen (litigation)

Patentti voidaan kaataa myöntämisen jälkeenkin, mikäli keksinnölle ilmenee uutuudeneste, joka ei ole tullut ilmi patenttiviraston tutkimuksessa. Etsimme oleelliset julkaisut patenttien ja muun kirjallisuuden joukosta.

Patenttimaisema - alan patentoinnin analysointi ja visualisointi

Patenttimaiseman avulla saadaan kuva tietyn teknologian tai toimijoiden patentoinnista. Maisema auttaa suunnistamaan teknologiamaastossa:

  • löydetään alan tärkeimmät toimijat ja heidän kehittämänsä teknologiat
  • voidaan vertailla patenttisalkkuja
  • löydetään tutkimuksen ja kehityksen trendit
  • paikallistetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita jatkokehitystä tai lisensointia varten.

Esimerkki patenttimaisemasta


Lisätietoja

Lisätietojen antajat mainittu tekstissä