Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Innovaatio- ja patenttimaisemat

Teknologian kehitystrendit ja yritysten todelliset strategiat näkyvät aluksi vain patenttihakemuksissa: Euroopan Patenttiviraston tutkimuksen mukaan 80 % maailman teknis-tieteellisestä tiedosta löytyy ainoastaan patenttijulkaisuista. Siksi patenttijulkaisut ovat tärkeä väline myös niille, joilla ei ole aikomusta patentoida itse.

VTT:n Tietoratkaisuilla on kansainvälisen tason osaamista patenttitiedon jalostamisesta ja analysoinnista. Kaikilla analyytikoillamme on ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja kattava patenttikoulutus.

Riitta Housh, puh. 020 722 4381 kemia, materiaalit
Marja Kettunen, puh. 020 722 4392 kemia
Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372 elektroniikka, ICT
Anu Saloheimo, puh. 020 722 4434 biotekniikka
Minna Suovirta, puh. 020 722 5916 ohjelmistot, ICT
Pertti Vastamäki, puh. 020 722 5374 kemia, materiaalit

Innovaatiomaisema

Innovaatiomaiseman avulla varmistat yrityksellesi oikean suunnan:
- tarkennat kuvan nykyisen tai uuden alasi toimintakentästä
- näet trendit ja nousevat teknologiat
- löydät kilpailijat ja yhteistyökumppanit patenttisalkkuineen ja tuotekehityksen kohteineen.

Innovaatiomaiseman avulla nopeutat tuotekehityksesi kaupallistamista ja löydät uusia liiketoimintamahdollisuuksia, asiakkaita ja kumppaneita.

Patenttihaut ja -selvitykset

Tekniikan tason selvittäminen (state-of-art) patenteista ja teknis-tieteellisistä julkaisuista on tärkeää tutkimus- ja tuotekehitysprojektin alussa. Täten ei toisteta tutkimusta, jonka tulokset ovat jo valmiiksi saatavilla.

Ennen patentointiprosessin aloittamista kannattaa selvittää mahdolliset uutuudenesteet ja omaa keksintöä lähelle tulevat tekniikat. Uutuustutkimuksella (novelty) voidaan laatia mahdollisimman hyvä patenttihakemus ja välttyä turhalta työltä ja turhilta kustannuksilta.

Freedom to operate varmistaa, ettei kehitetyn teknologian hyödyntäminen loukkaa muiden patentteja. FTO:ta tarvitaan erityisesti tekniikan kaupallistamisessa, ennen viennin aloittamista ja spin-off-yritystä perustettaessa. Etsimme tärkeimmät keksintöä lähinnä olevat patentit, mutta vaatimusten lopullinen analysointi kuuluu patenttiasiamiehelle.

Patentti voidaan kaataa myöntämisen jälkeenkin (ligitation), mikäli keksinnölle ilmenee uutuudeneste, joka ei ole tullut ilmi patenttiviraston tutkimuksessa. Etsimme oleelliset julkaisut patenttien ja muun kirjallisuuden joukosta.


Lisätietoja

Timo Kopranen
Tiimipäällikkö, Strategiset tietoanalyysit
020 722 4368