Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Patentlandskap och utredningar

Utvecklingstrenderna inom teknologin och företagens faktiska strategier framgår först enbart av patentansökningarna: Enligt en undersökning som gjordes av Europeiska patentverket finns 80 procent av den globala teknisk-vetenskapliga informationen enbart i patentpublikationerna. Patentpublikationerna utgör således ett viktigt verktyg även för dem som inte planerar någon patentering.

VTT:s Knowledge Solutions representerar kunnande om förädling och analys av patentinformation på internationell nivå. Alla våra analytiker har högre högskoleexamen inom teknik och gedigen patentutbildning.

Riitta Housh, tel. 020 722 4381 kemi, material
Marja Kettunen, tel. 020 722 4392 kemi
Riitta Metsäkoivu, tel. 020 722 4372 elektronik, ICT
Anu Saloheimo, tel. 020 722 4434 bioteknik
Minna Suovirta, tel. 020 722 5916 programvara, ICT
Pertti Vastamäki, tel. 020 722 5374 kemi, material


Våra tjänster

Utredning av tekniknivån (state-of-art)

I början av ett forsknings- och produktutvecklingsprojekt är det viktigt att utreda den befintliga tekniknivån i fråga om patent och teknisk-vetenskapliga publikationer.

Utredning av hur ny uppfinningen är (nyhetsundersökning, novelty)

Innan patenteringsprocessen inleds lönar det sig att utreda de eventuella nyhetshindren och teknikerna som tangerar den egna uppfinningen. På detta sätt kan man sammanställa en så bra patentansökan som möjligt och undvika onödigt arbete och onödiga kostnader.

Utredningen Freedom to operate

Utredningen Freedom to operate säkerställer att den utvecklade teknologin inte kränker andras patent. Utredningen Freedom to operate behövs i synnerhet för kommersialiseringen av tekniken innan exporten inleds och när ett spin-off-företag bildas.

Stöd för framställning av en invändning (Opposition) och för fällande/underkännande av ett patent (Litigation)

Ett patent kan fällas även efter att det har beviljats, om ett sådant nyhetshinder för uppfinningen dyker upp som inte framkommit i patentverkets undersökning. Vi söker de väsentliga publikationerna bland patentlitteraturen och annan litteratur.

Patentlandskapet – analys och visualisering av patenteringen inom branschen

Med stöd av patentlandskapet får man en bild av patenteringen inom en viss teknologi eller av olika aktörers patentering. Landskapet ger stöd för orienteringen i teknologiterrängen:

  • man finner de viktigaste aktörerna inom branschen
  • man finner de teknologier som utvecklats av dem
  • patentportföljerna kan jämföras
  • forsknings- och utvecklingstrenderna upptäcks
  • eventuella samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen och licensieringen lokaliseras


Mer information

Timo Kopranen
Team Leader, Strategic information analysis
+358 20 722 4368