Print Print Sänd länk Bookmark and Share

STN International

STN (the Scientific and Technical Information Network) ger tillgång til den mest kompletta samlingen av databaser inom naturvetenskap, teknik och patentinformation i världen. STN har ett omfattande urval av de viktigaste databaserna inom t.ex. kemi, fysik, patent, materialvetenskap och biovetenskap. STN också har utmärkta verktyg för att söka, kombinera och analysera information samt rapportera om den, inkl. STN AnaVist, verktyg för text-mining.

Till STN kundkrets i Finland hör informationsintensiva företag, forskare, informationsspecialister och patentexperter.

STN, opereras av the American Chemical Society (CAS) och Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe.

VTT representerar STN i Finland. Vi ger användarstöd, gör sökningar på uppdrag, gör företagsbesök och håller kurser - även skräddarsydda kurser.

STN användargränssnitt

STN Express

STN AnaVist

STN Viewer


Mer information

Kontaktpersoner, se text

Mer information

Kontaktpersoner, se text

Se också