Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tiedonhankinta ja analysointi tutkimuksen ja liiketoiminnan tueksi

Teknologia- ja markkinatiedon oikea-aikainen hyödyntäminen parantaa innovaatio- ja liiketoiminnan tuloksellisuutta. Tiedonhankinta oman alan tai aiheen markkinatilanteesta ja tekniikan tasosta kannattaa parhaiten jo tutkimus- tai tuotekehityshanketta suunniteltaessa.

VTT:n Tietoratkaisuilla on vahvaa osaamista kansainvälisen tieteellis-teknisen, patentti- ja markkinatiedon jalostamisesta ja analysoinnista. Tietoanalyytikkomme ovat tiedonhaun ammattilaisia, joiden tekemät selvitykset ja analyysit auttavat tunnistamaan uusia innovaatioita ja tutkimuksen trendejä.

Tiedonlähteinä käytämme laajoja kansainvälisiä tietopankkeja ja tietokantoja.


Tuotteet ja palvelut

  • Teknologia- ja markkina-analyysit
  • Yritys- ja toimialaselvitykset
  • Patenttimaisemat

Tiedonhankinta- ja analysointipalvelustamme saat hyvät taustatiedot oman hankkeesi tueksi.
Toimialaosaamisemme keskeisiä alueita ovat kemia, biotekniikka, elintarvikkeet, energia, ICT, elektroniikka, rakennusteollisuu, metsä- ja puunjalostusteollisuus sekä ympäristöteknologia.


Lisätietoja

Timo Kopranen
Palvelupäällikkö, Teknologia- ja markkinatietopalvelut
020 722 4368

Lisätietoja

Timo Kopranen
Palvelupäällikkö, Teknologia- ja markkinatietopalvelut
020 722 4368

Katso myös