Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Informationssökning och analys för forskning och affärsverksamhet

Utnyttjandet av teknologi- och marknadsinformation förbättrar kvaliteten och träffsäkerheten av innovations- och affärsverksamheten. Det är viktigt att utnyttja befintlig information om teknologier och marknader redan vid planeringen av forsknings- och produktutvecklingsprojekter.

VTT:s Knowledge Solutions har starkt kunnade inom förädling och analysering av internationell teknisk-vetenskaplig, patent- och marknadsinformation. Vi använder stora internationella databanker och databaser som informationskällor.

Våra tjänster ger dig god bakgrundsinformation till stöd för ditt projekt.
Våra tjänster

  • Teknologi- och marknadsanalyser
  • Utredningar om företag och branscher
  • Patentlandskap

Branscherna: kemi, bioteknik, livsmedel, energi, ICT, elektronik, byggnadsindustri, skogs- och träförädlingsindustri samt miljöteknologi.


Mer information

Timo Kopranen
Team Leader, Strategic information analysis
+358 20 722 4368

Mer information

Timo Kopranen
Team Leader, Strategic information analysis
+358 20 722 4368

Se också