Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Kurser och konsultering

VTT:s Knowledge Solutions håller kurser i informationssökning. Vårt kursprogram innehåller både standardkurser och skräddarsydda kurser. Kurserna ges på finska eller engelska.

Vi specialiserar oss på följande: informationssökningssystem STN, specialdatabaser t.ex. i patentinformation och kemi, patentanalyser, sökning på Internet, skräddarsydda kurser. 

Kursprogramm

Kursprogrammet och anmälan: på de finska sidorna. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet och priser av kurser.

Konsultering

Våra experter står också till förfogande i konsultuppdrag om informationssökning och publisering. Vår kompetens omfattar följande områden: speciella databaser, t.ex. inom patenter och kemi, kunnandet i patentanalysering, informationskällor i olika områden, sökning på Internet, planering och utveckling av elektroniskt bibliotek.


Mer information

Riitta Metsäkoivu
Informationanalyst
+358 20 722 4372

Mer information

Riitta Metsäkoivu
Informationanalyst
+358 20 722 4372

Se också