Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

STN Analyysit ja viittaukset (ei AnaVist) 29.10.2014

VIITTAUKSET

Selvityksissä ja analyyseissä kannattaa käyttää hyväksi artikkelien viiteluetteloita ja patenttien viitejulkaisuja (samantyyppiset julkaisut, jotka patenttiviraston tutkija on löytänyt selvittäessään uuden patenttihakemuksen uutuutta ja patentoitavuutta). Niiden avulla voidaan löytää lisää kiinnostavia julkaisuja. Ne ovat erityisen hyödyllisiä kilpailija-analyyseissä. Saadaan esim. tietää, onko omaa patenttia lähelle tulossa kilpailijoita.

Kurssilla käydään läpi STN:n viittaustietokannat (lähinnä DPCI (Derwent Patents Citation Index), (H)CAplus (Chemical Abstracts Plus), INPADOCDB/INPAFAMDB, ja SCISEARCH) ja niiden käyttö viittaushauissa, viittausseurannoissa ja viittausanalyyseissä.

ANALYYSIT

STN:llä on monipuoliset työkalut tiiviiden, visuaalisten tietopakettien laadintaan kiireisille päättäjille. Tekniikan alan analysointi kertoo alan toimijat ja kehityssuunnat. Kilpailijan patenttien analysointi kertoo muun muassa, kuinka kilpailijan tutkimusaktiviteetti ja painopistealat ovat muuttuneet vuosien varrella.

Lähes kaikkien STN:n tietokantojen viitteitä voidaan analysoida, mutta parhaiten soveltuvat jalostettua tietoa sisältävät patenttitietokannat WPINDEX (World Patents Index), (H)CAplus ja DPCI.

Tällä kurssilla käsitellään pelkästään klassisessa STN:ssä tehtäviä analyysejä. Niiden avulla pystyt analysoimaan lähes kaikkia viitteiden sisältämiä kenttiä, joten ne täydentävät STN AnaVistin visualisointeja. Tuloksena on kaksi- ja kolmiulotteisia pylväsdiagrammeja ja matriiseja. Käytössäsi on sekä helppokäyttöiset automaattitoiminnot että komentokieli.

Kurssi vaatii klassisen STN:n hakukielen perusteiden tuntemusta. 

Tällä kurssilla ei käsitellä STN AnaVist -text/data mining -ohjelmaa. Sen käytöstä järjestetään erillisiä kursseja.

Aika: Keskiviikko 29.10.2014 klo 8.45–16.00.

Paikka: Tekniikantie 4 B, Mikroluokka, Otaniemi, Espoo.

Tiedustelut:
Riitta Housh, puh. 020 722 4381
Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372

Ohjelma

8.45–9.00 Kahvi/tee
9.00–11.45 Viittaustietokannat, viittaushaut ja viittausseurannat
11.45–12.30 Lounas
12.30–14.00 Yhden ja kahden muuttujan analyysit
14.00–14.15 Kahvi/tee
14.15–16.00 Viittausanalyysit
Ohjattuja ja/tai vapaita harjoituksia

Hinta: Maksuton kurssi.

Ilmoittautuminen:
Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi