Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

STN AnaVist 2.12.2014

STN AnaVist on text & data mining- ja visualisointityökalu, joka soveltuu erinomaisesti teknologia- ja markkinatietojen hankintaan ja toimintaympäristön tutkimiseen ja analysointiin. Sen avulla saatavaa tietoa olisi hyvin työlästä ja jopa mahdotonta hankkia muilla tavoin. STN Anavistilla saadaan yleiskuva tietyn tekniikan alan, yrityksen tai organisaation patentoinnista, julkaisutoiminnasta ja trendeistä. Sillä voidaan myös esim. selvittää organisaatiot, joilla on omaa patenttia lähellä olevia julkaisuja ja jotka näin ollen toimivat samalla alalla. STN Anavist soveltuu sekä nopeisiin pika-analyyseihin että hyvinkin perusteellisiin selvityksiin. Lisätietoja http://www.stn-international.de/stn_anavist.html ja esimerkkejä http://www.vtt.fi/files/services/inf/Innovation_landscapes_FIN_syyskuu2012.pdf

STN AnaVistissa ovat mukana jalostettua tietoa sisältävät tietokannat WPINDEX (Derwent World Patents Index) ja (H)CAplus (Chemical Abstracts Plus) sekä patenttijulkaisujen kokotekstitietokannat PCTFULL (WO) ja USPATFULL (US),  EPFULL (EP). STN AnaVist sijoittaa tietokantahaussa saadut julkaisut sisällön perusteella topografiseen karttaan sekä laatii julkaisujen tiedoista diagrammeja ja matriiseja. Eri osioiden välinen vuorovaikutus antaa mahdollisuuden hyödyllisiin, uudentyyppisiin analyyseihin.

Tällä kurssilla opitaan laatimaan, muokkaamaan ja tutkimaan patentti- ja julkaisumaisemia. Kurssi ei vaadi STN-hakukielen tuntemusta eikä muita etukäteistietoja.

Järjestämme myös noin kerran kuussa lyhyitä 2–3 tunnin kursseja, joissa opetellaan ainoastaan tutkimaan valmiita STN AnaVist -maisemia. Ne on tarkoitettu erityisesti henkilöille, jotka saavat kopion valmiiksi editoidusta maisemaprojektista ja joilla yleensä on jo maiseman perusteella laadittu raportti. Ohjaa tällaiselle lyhytkurssille, jos tiedät henkilöitä, jotka haluavat tutkia tekemääsi maisemaa tarkemmin itse.

Aika: Tiistai 2.12.2014 klo 9–16

Paikka: Tekniikantie 4 B, Mikroluokka, Otaniemi, Espoo.

Tiedustelut:
Riitta Housh, puh. 020 722 4381
Riitta Metsäkoivu, puh. 020 722 4372

Ohjelma:
Opiskellaan ja harjoitellaan STN Anavistin käyttöä. Tukena on suomenkielinen manuaali.

Hinta: Maksuton kurssi.

Ilmoittautuminen: 
Riitta Metsäkoivulle, puh. 020 722 4372.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi